Návrh na prenájom nemocnice Svetu zdravia kežmarskí poslanci nepodporili: Primátor vyhlási výberové konanie

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Kežmarku po dlhej a búrlivej diskusii prenájom kežmarskej nemocnice Svetu Zdravia neschválili. Podľa primátora Igora Šajtlavu nemocnici do troch rokov hrozí zánik.

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Návrh na prenájom nemocnice Svetu zdravia kežmarskí poslanci nepodporili: Primátor vyhlási výberové konanie
Zdroj: TASR

O prenájom Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra mala záujem spoločnosť Svet Zdravia, a.s. Proti tomu však z celkového počtu 14 poslancov hlasovali traja, za bolo päť poslancov a ostatní sa hlasovania zdržali. Primátor Kežmarku Igor Šajtlava je presvedčený o tom, že je to Pyrrhovo víťazstvo a nemocnici hrozí do troch rokov zánik.

Zamestnanci nemocnice sa boja o prácu

„Mne sa nepáčil ten systém, akým spôsobom sa išlo na nás, poslancov, a obyvateľov tohto mesta. Tá rýchlosť rozhodovania, ten šibeničný termín a netransparentnosť, nebola žiadna verejná súťaž ani diskusia, len rýchlo rýchlo konať. Z každej strany prichádzali doslova vyhrážky, čo sa stane, ak sa rozhodneme tak či onak,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie poslanec Boris Švirloch.

Vstup strategického investora verejne podporujú zamestnanci nemocnice, ktorí sa boja o svoje zamestnanie. „Situácia v kežmarskej nemocnici je skutočne krízová, zamestnanci pracujú v neistom prostredí a podľa môjho názoru je potrebné túto skutočnosť čo najskôr riešiť. Jedine vstupom silného strategického partnera, ktorý je orientovaný v zdravotníctve, môžeme našu nemocnicu stabilizovať,“ uviedla na MsZ námestníčka pre ošetrovateľstvo nemocnice Jana Bartková.

Záujem má aj popradská nemocnica

Svet Zdravia by podľa zamestnancov priniesol kapitál, ktorý by na jednej strane zvýšil úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň úsporami zabezpečil zvýšenie platov zamestnancov, najmä zdravotných sestier. Zámerom investora je ponechať akútnu zdravotnú starostlivosť v kežmarskej nemocnici, ktorá je ohrozená, keďže sa s nemocnicou neráta v sieti integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Pokiaľ sa zámer prenajať nemocnicu strategickému partnerovi odloží, môže hroziť zánik akútnej starostlivosti v kežmarskej nemocnici v krátkom časovom období,“ upozornila Bartková.

„Je nám ľúto, že nebudeme mať možnosť spolupracovať na rozvoji tejto nemocnice. Čo sa týka opätovného záujmu o túto nemocnicu, v tomto momente sa k tomu nevieme vyjadriť,“ konštatoval hovorca investora Tomáš Kráľ.

Odporúčanie s rozhodnutím počkať dnes predložil na MsZ aj prednosta Okresného úradu Ján Ferenčák. Nepáči sa mu, že sa rokuje len s jedným záujemcom a bolo by správne osloviť viacero hráčov na trhu. „Hoci Svet zdravia patrí medzi silných hráčov, nie je jediný,“ uviedol Ferenčák. Dodal, že záujem o spoluprácu s nemocnicou v Kežmarku má aj popradská nemocnica.

Vyhlási sa verejná súťaž

„Spolupráca s popradskou nemocnicou je živá, čo môžem potvrdiť aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Ponuka zo strany Sveta zdravia je zaujímavá, avšak nestojí proti nej žiadna iná ponuka,“ upozornila poslankyňa Jana Viznerová. Občania i poslanci by podľa nej mali mať možnosť si vybrať. Podľa niektorých členov MsZ by mala byť vyhlásená verejná súťaž, do ktorej by sa určite prihlásilo viacero záujemcov a stál by tak voči Svetu zdravia konkurent. Vďaka tomu by bolo možné dohodnúť lepšie podmienky. Zároveň sa im zdá, že o ponuke investora sa rozhoduje v nesprávnom čase a narýchlo pred komunálnymi voľbami.

„Keby sme tu mali dve možnosti, tak by sme ich hodnotili a rozhodovali sa medzi nimi. My však máme len jednu ponuku, iná doteraz neprišla a máme ju hodnotiť. Ja si myslím, že pokiaľ tu máme návrh od strategického partnera, ktorý prinesie rozvoj nemocnice, tak nevidím dôvod, prečo by sme jeho zámer nemali podporiť,“ oponoval ďalší z poslancov Juraj Švedlár.

Primátor po skončení zastupiteľstva pre novinárov uviedol, že vyhlási výberové konanie v najbližšom čase za tých istých podmienok, ktoré predložil Svet zdravia. „Oslovím aj popradskú nemocnicu, aby sa jednoznačne vyjadrila, či vstúpi do našej nemocnice za podmienok, že ostanú zachované všetky oddelenia, ktoré tu sú,“ uzavrel Šajtlava.

Zdroj: TASR