Tlačové správy

Neprijali ťa na strednú? Máš ešte šancu! Popradské „bilingválky“ robia 2. kolo prijímačiek

Ak si ôsmak alebo deviatak a neprijali ťa na strednú, nič nie je stratené! Bilingválna slovensko-nemecká sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade bude mať druhé kolo prijímacích skúšok.

Ilustračný obrázok k článku Neprijali ťa na strednú? Máš ešte šancu! Popradské „bilingválky“ robia 2. kolo prijímačiek
Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

O tom, čo „bilingválky“ (ako slovensko-nemeckú sekciu volajú žiaci i učitelia) sú, sa dozvieš od zástupkyne RNDr. Márie Vojtaššákovej.

Naša škola je jedinou na Slovensku, kde absolventi okrem slovenského získavajú aj nemecké maturitné vysvedčenie a štátnicové vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1. Sme dobrou voľbou pre tých, ktorí vo svojom vysokoškolskom vzdelávaní nechcú byť limitovaní jazykovými hranicami.

Štúdium na tejto škole je päťročné. Prvý ročník je zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne až 18 hodín pripadá nemčine a 2 hodiny konverzáciám v tomto jazyku. Pracuje sa v malých, 12 – 13 členných skupinách.

Druhý ročník má tiež svoje špecifikum,“ pokračuje Mária Vojtaššáková. „Začína sa vyučovanie   matematiky  a  dejepisu  bilingválne –  teda v nemeckom a slovenskom jazyku. Nemecké predmety i nemecký jazyk vyučujú učitelia z Nemecka. Každá trieda má od tohto ročníka slovenského triedneho učiteľa aj nemeckého tútora. Druháci už tradične organizujú výmenné pobyty s partnerskými školami v Nemecku.

Aký je záver štúdia bilingvalistov?

Vo štvrtom a piatom ročníku pokračuje vyučovanie slovenských a nemeckých predmetov a začína  sa  príprava  na  nemecké  maturitné  skúšky. Štvrtáci v júni absolvujú týždennú prax, tzv. praktikum, v podnikoch s nemeckou účasťou na Slovensku, prípadne vo firmách a inštitúciách v Nemecku. Dá sa povedať, že ide o duálnu formu štúdia, ktorou žiaci spájajú teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, a ich prvé zoznámenie sa s pracovným procesom v oblasti, o ktorú majú záujem. V poslednom ročníku žiaci vykonávajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého jazyka a z dvoch zvolených predmetov, pričom jeden absolvujú v nemeckom a druhý v slovenskom jazyku,“ približuje M. Vojtaššáková.

Popradská slovensko-nemecká bilingválna sekcia prináša netradičné formy vzdelávania. Žiaci každoročne preukazujú svoje vedomosti z prírodovedných predmetov počas Dňa vedy.

Umelecké či žurnalistické schopnosti zas predvádzajú na Dni divadla a Mediálnom dni. Prijatie hlavou štátu v Prezidentskom paláci, návšteva Národnej rady SR, prehliadka rozhlasových a televíznych štúdií RTVS, exkurzia do planetária, sfáranie do bane, divadelné predstavenia v Slovenskom národnom divadle a mnoho ďalších podujatí – aj to sú „bilingválky“.

Rovnako aj úspešná reprezentácia v predmetových olympiádach na národnej a v posledných rokoch aj na medzinárodnej úrovni. Nechýba ani zábava – študenti pravidelne organizujú imatrikuláciu pre nových spolužiakov – prvákov, predvianočný večierok i vlastný študentský ples.

Ako sa ešte stať popradským bilingvalistom?

Cez prijímacie skúšky,“ hovorí zástupkyňa Mária Vojtaššáková. „Tie sú určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Bodové ohodnotenie na „prijímačkách“ je nastavené tak, že aj žiak, ktorý neovláda nemčinu a úspešne urobí testy zo slovenského jazyka a matematiky, môže byť u nás úspešný. Prihlášku do druhého kola treba podať do 15. júna 2021 a prijímacie skúšky sa konajú 22. júna 2021 v budove bilingválnej sekcie na Ulici mládeže.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM