Tlačové správy

Nestlé v Prievidzi dokazuje, že možno súčasne zvyšovať výrobu aj šetriť prírodu

Závod Nestlé Carpathia v Prievidzi výrobu od svojej privatizácie v roku 1992 neustále zvyšoval. Napriek tomu sa mu darilo vylepšovať prakticky všetky ukazovatele merajúce udržateľnosť podnikania. Ako sa im to podarilo, sprostredkoval Martin Tragor, špecialista pre udržateľnosť.

Ilustračný obrázok k článku Nestlé v Prievidzi dokazuje, že možno súčasne zvyšovať výrobu aj šetriť prírodu
Zdroj: Nestlé

Foto: Martin Tragor pri nádrži zachytávajúcej dažďovú vodu

Aké hlavné ukazovatele udržateľného podnikania v závode sledujete?

Sledujeme hlavne nasledujúce ukazovatele: spotrebu energie a vody, produkciu emisií skleníkových plynov a skládkovanie. Už dlhšie máme nulové skládkovanie, lebo odpady vzniknuté v rámci našej výroby musia byť prvotne recyklované a ak to nie je možné, tak energeticky zhodnotené. Okrem toho, do roku 2025 máme za cieľ aj postupnú elimináciu obalov, ktoré nie sú recyklovateľné. Našou snahou je ich výmena za recyklovateľné alebo znovupoužiteľné o­baly.

Vedeli by ste ilustrovať na údajoch, ako sa vám v jednotlivých ukazovateľoch da­rí?

Spomínal som skládkovanie, kde už niekoľko rokov nevyvážame odpad na skládku. Drasticky sme obmedzili aj produkciu emisií skleníkových plynov, keď sme ich v porovnaní s rokom 1990 zredukovali už o 83 % a plánujeme v tom ďalej pokračovať. Darí sa nám tiež v ostatných ukazovateľoch, napríklad v rámci koncernu Nestlé existuje záväzok mať 100 % recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obalov do roku 2025.

Aké opatrenia ste v závode vykonali, aby ste tieto ciele mohli dosiahnuť?

Historicky je v Nestlé zavedený systém sledovania cieľov udržateľného podnikania. V závode sa už niekoľko rokov uskutočňuje modernizácia, ktorá je spojená aj so znižovaním energetickej náročnosti našich zariadení. Ako príklad môžem uviesť úspešné projekty za ostatné dva roky. Jedným je výmena osvetľovacích telies za moderné LED osvetlenie, ktoré vyniká nízkou spotrebou a dlhou životnosťou. Momentálne máme už 90 % závodu pokrytého týmto LED osvetlením. Okrem toho zbierame dažďovú vodu, ktorou polievame naše zelené plochy, vymenili sme množstvo starých výrobných technológií za moderné zariadenia, čím sme významne znížili ich energetickú náročnosť.

V súčasnosti máme rozpracovaný projekt Horizont, ktorý je zameraný na online merania všetkých energií v závode. Tým zabezpečíme, že budeme vidieť aktuálne spotreby našich technologických zariadení, čo nám pomôže vyhodnocovať ich efektívnosť.

Ďalej začíname so zatepľovaním našich budov v závode, taktiež vymieňame zastarané zariadenia určené na výrobu chladu pre chladničky za nové, efektívne pracujúce chladiace zariadenia.

Všetko je to v súlade s našou environmentálnou a energetickou stratégiou, ktorú máme vypracovanú na najbližších päť rokov. V rámci nej máme v pláne napríklad inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltaických panelov, zároveň v nej myslíme aj na alternatívu, ktorou nahradíme našu závislosť od plynu.

Máte stanovené záväzky či ciele, ktoré chcete dosiahnuť?

Áno, máme stanovené záväzky v oblasti šetrenia energií, vody, ako aj skleníkových plynov, čo súvisí s naším dlhodobým záväzkom byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou firmou. Tieto záväzky sledujeme a vyhodnocujeme. Každý rok sa nám ich spotrebu darí postupne znižovať v zmysle stanovených cieľov. Uvediem príklad: pre rok 2022 máme stanovený cieľ dosiahnuť spotrebu vody na úrovni 0,89 m3 (na tonu výroby). Aby sme tento cieľ dosiahli, začali sme tento rok zachytávať dažďovú vodu a predbežne tak cieľ plníme.

Aké ďalšie aktivity nad rámec stanovených ešte robíte?

Vykonávame ich celý rad. Spolupracujeme s mestom Prievidza na rôznych projektoch súvisiacich s revitalizáciou zelených plôch v rámci mesta. To znamená, že okrem finančnej podpory sa podieľame aj fyzicky na rôznych aktivitách. Naši zamestnanci napríklad každoročne sadia stromy či zbierajú odpadky.

Už 19 rokov spolupracujeme s mestom Prievidza na projekte Ekorok, ktorý je zameraný na podporu environmentálnych projektov. Kooperujeme aj s Nadáciou Ekopolis, s ktorou sme sa spolupodieľali na projekte „Súťaž pre vodu“. V rámci neho mali mladí ľudia vo veku do 30 rokov možnosť hľadať riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. V súčasnosti už realizujeme nový spoločný projekt s názvom „Pre pôdu“, ktorého cieľom je zviditeľnenie konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

Ešte by som doplnil, že sme v rámci našej novej celoročnej kampane „Do práce na bicykli“ v júli tohto roka spustili aplikáciu, ktorá sleduje počet nami najazdených kilometrov na bicykli a množstvo ušetrených emisií skleníkových plynov. Ukázalo sa, že za krátky čas kampane sme už dokázali ušetriť viac ako 16 000 kg CO₂, čo je veľmi pekný výsledok.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Nestlé
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM