Nevidiaci študenti v Levoči sa učia ovládať hlinu a hrnčiarsky kruh

Slabozrakí a nevidiaci študenti Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči sa budú priúčať hrnčiarskej výrobe.

Webnoviny -

Už minulý rok využívali žiaci novootvorenú hrnčiarsku dielňu len v krúžkoch záujmovej činnosti. Tento rok sa rozhodlo vedenie školy využívať ju aj počas vyučovania aj na hodinách odborného výcviku.

Novinkou v hrnčiarskej dielni v tomto školskom roku je hrnčiarska vypaľovacia pec, ktorá umožní žiakom osvojiť si ďalšie výrobné postupy pri práci s hlinou. Náklady na zriadenie hrnčiarskej dielne s troma elektrickými hrnčiarskymi kruhmi a vypaľovacou pecou predstavujú približne 10 000 eur, informovala na dnešnej tlačovej besede v Levoči riaditeľka školy Edita Tarajčáková. V hrnčiarskej dielni sa môžu slabozrakí a nevidiaci študenti podľa riaditeľky naučiť zručnosti, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie v živote. Hrnčiarsku dielňu zriadila škola s pomocou Lions Club Prešov.

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči má viac ako 60-ročnú tradíciu. Je to jediná škola tohto druhu na Slovensku. Škola poskytuje prípravu na budúce povolania žiakom s akýmikoľvek chybami zraku. V tomto školskom roku ju navštevuje 96 žiakov z celého Slovenska. Spojená škola má dve organizačné zložky. V odbornej škole môžu študenti získať vzdelanie v odboroch technicko-administratívny pracovník, knihár a čalúnnik. V odbornom učilišti môžu študenti získať vzdelanie v odboroch košikárska výroba, obchodná prevádzka, spracovanie dreva a polygrafická výroba. Na študentov sú podľa riaditeľky kladené rovnaké nároky ako na žiakov iných škôl. Ich jedinou výhodou je, že môžu študovať o rok dlhšie ako bežní študenti.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.