Ilustračný obrázok k článku Neviete kam na strednú? Príďte 30. 11. na DOD popradských slovensko-nemeckých „biliniek“!
10
Galéria
Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

Neviete kam na strednú? Príďte 30. 11. na DOD popradských slovensko-nemeckých „biliniek“!

Už štvrtú dekádu je „na trhu“ škola, ktorá je jedinečná v rámci Slovenska. Je to slovensko-nemecká bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, ktorá na 30. 11. 2022 pripravila Deň otvorených dverí. Vítaní sú nielen žiaci základných škôl, ale j ich rodičia a učitelia.

Tlačové správy
Tlačové správy

Neviete kam na strednú? Príďte 30. 11. na DOD popradských slovensko-nemeckých „biliniek“!

Už štvrtú dekádu je „na trhu“ škola, ktorá je jedinečná v rámci Slovenska. Je to slovensko-nemecká bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, ktorá na 30. 11. 2022 pripravila Deň otvorených dverí. Vítaní sú nielen žiaci základných škôl, ale j ich rodičia a učitelia.

Ilustračný obrázok k článku Neviete kam na strednú? Príďte 30. 11. na DOD popradských slovensko-nemeckých „biliniek“!
10
Galéria
Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

Tí, ktorí prídu na DOD, budú môcť vidieť, ako vyzerá hodina matematiky, geografie či dejepisu v nemčine. Chýbať nebudú ukážky nemčiny, prezentácia slovensko-nemeckých projektov a výmenných pobytov, výstupy z návštev Prezidentského paláca, Národnej rady, divadiel, galérií, múzeí, ale aj z prehliadky bane, z centra popularizácie fyziky či z návštevy veľtrhu škôl v Brne. Toto všetko a ešte oveľa viac totiž svojim žiakom ponúka dvojjazyčná sekcia popradského „nového gympla“, ktorá bola zriadená v roku 1991. Viac o popradských „bilinkách“ prezradí v rozhovore zástupkyňa riaditeľky školy pre bilingválnu sekciu Martina Dikantová.

Prečo ísť študovať do slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie v Poprade?

Odpoveď je jednoduchá. Naučíte sa u nás výborne po nemecky. Vykonaním maturitnej skúšky získate slovenské aj nemecké maturitné vysvedčenie a osvedčenie o vykonaní odbornej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1. Ďalej dostanete z nemeckej strany potvrdenie, že maturitná skúška absolvovaná v bilingválnej sekcii je na úrovni C2. Naši absolventi sa získaním nemeckého maturitného vysvedčenia môžu uchádzať o vysokoškolské štúdium v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku bez vykonania špeciálnych jazykových testov a sú považovaní za absolventa nemeckého gymnázia.

Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

Čím sa líši vaša bilingválna sekcia od iných dvojjazyčných gymnázií?

Sme jediná škola na Slovensku, ktorá vznikla na základe medzištátnej dohody. Tá bola podpísaná v roku 1991 medzi vládami Česko-Slovenska a Spolkovej republiky Nemecka. Naša exkluzivita je to, že „odborné“ predmety (matematiku, dejepis, geografiu, ale aj nemecký jazyk) vyučujú nemeckí gymnaziálni učitelia. Aktuálne je ich u nás šesť. To znamená, že pri vysvetľovaní, analyzovaní či riešenia problému sa neprechádza do slovenčiny. Komunikačným jazykom je nemčina.

Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

Môže k vám ísť študovať aj žiak bez znalosti nemčiny?

Samozrejme. Naše štúdium je päťročné. Prvý ročník je zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne majú prváci až 20 hodín nemeckého jazyka. Učí sa v malých 12 – 13 členných skupinách.

K lepšiemu zvládnutiu nemčiny prispievajú aj tzv. výmenné pobyty. Slúžia na zdokonalenie jazyka, spoznanie školského systému, života a ľudí v SRN, ako aj na propagáciu a reprezentáciu našej školy a krajiny v Nemecku. Organizujú sa v druhom, resp. treťom ročníku, keď naši študenti idú do partnerských škôl v Berlíne alebo Westerstede a následne nemeckí študenti prichádzajú k nám.

Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

To však nebýva jediná zahraničná cesta našich študentov. Tretiaci sa zapájajú do rôznych aktivít najmä so žiakmi nemeckých škôl. Obľúbený je projekt Životné prostredie stavia mosty. Spoločný program mávajú popradskí bilingvalisti aj s holandskými žiakmi zo školy v Groningene. Nechýbajú ani zážitkovo-vzdelávacie pobyty, ako napr. do CERN-u vo Švajčiarsku, Veda a umenie v Paríži, Po stopách Leonarda da Vinciho v Taliansku a iné.

Keďže na Slovensku je naša bilingválna slovensko-nemecká sekcia jedinou, ktorej partnerskou krajinou je SRN, je to škola s celorepublikovou pôsobnosťou. Pre žiakov zo vzdialenejších regiónov je zabezpečené ubytovanie aj strava v stredoškolskom domove mládeže na Karpatskej ulici v Poprade.

Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte 30. novembra 2022 o 8.30 na Deň otvorených dverí bilingválnej sekcie popradského gymnázia. !!! Pozor !!! Sídli na Ulici mládeže na sídlisku Starý Juh.

Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku
Zdroj: Spojená škola Dominika Tatarku
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín