Niekoľko dôvodov záškoláctva

Záškoláctvo ako také má veľa svojich nasledovateľov. Na stredných školách je však záškoláctvo badateľne viac rozšírené, než na základných školách. Čo núti študentov k záškoláctvu, odkiaľ majú ospravedlnenky a ako by sa mu dalo zabrániť?

Jaroslav Dodok

Detský psychológ tvrdí, že na základných školách je dôvod záškoláctva najmä zvedavosť z neznáma a akýsi adrenalín. Na základných školách je však dôvodov viacej – ťažká písomka, strach z odpovede, školské prostredie, prístup niektorých profesorov, alebo jednoducho pocit nudy na hodinách.

Nezáujem študentov o školu však každým rokom stúpa. Je to vďaka prístupu k ospravedlnenkám lekárov z rôznych slovenských miest, ktoré sú ľahko prístupné na internetových stránkach. Jednoducho si stačí ospravedlnenku nájsť, vytlačiť, okopírovať podpis lekára, napísať dátum a odovzdať profesorovi. Množstvo profesorov si to vôbec neoverí, veď majú vlastný život a byť učiteľom je pre nich len práca.

Žiak je spokojný, že sa mu prepiekol tento malý podvod a s kľudom si sadá na miesto s pocitom, že to môže spraviť kedykoľvek a bez akýchkoľvek následkov. Niektorí si ospravedlnenky dokonca sami napíšu, je to najjednoduchší spôsob ospravedlňovania sa z neprítomnosti na vyučovaní. Profesor nemá šancu zistiť pravosť, jedine že by zavolal rodičom. Málokto si však uvedomí, že kopírovať podpisy a pečiatky lekárov môže byť trestným činnom.

Zabrániť záškoláctvu je teda ťažké, no nie nemožné. Dá sa to extrémnymi opatreniami, ako napríklad dohodnúť sa s triednym profesorom, nech si každý vymeškaný deň overí u rodičov, alebo vymeškávaniu ako takému predísť. Stačí v žiakoch vypestovať chuť ísť do školy, spraviť z nej príjemné miesto, no v rámci medzí. Profesor by mal svojím výkladom žiaka zaujať, prijať fakt, že niektorí žiaci jednoducho na daný predmet nemajú. Rodič má žiakovi vysvetliť, že zlá známka neznamená hneď koniec sveta a že nemá význam pred skúšaním utekať, lebo sa mu aj tak nevyhne.

Text: Deny Szoó Foto: kysuce.sk

Tento článok nie je možné komentovať.