Nová doba, nové nároky: Expozícia v múzeu s interaktívnymi prvkami

Novú expozíciu Podtatranského múzea (PM) Poprad a okolie v zrkadle vekov obohatia vďaka verejným zdrojom z Fondu na podporu umenia o virtuálne a interaktívne prvky.

Martin Sýkora
Zdroj: Dnes24.sk

Do modernizácie tisíce eur

Marek Ružinský z PM v tejto súvislosti uviedol, že do výzvy v rámci programu Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá sa v tomto roku zapojili s cieľom riešiť multimediálnu prezentáciu nových výstavných priestorov. „Projekt fond podporil sumou 20 000 eur a jeho spolufinancovanie zo strany múzea je vyše 1000 eur. Jeho výstupmi budú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, prezentované prostredníctvom technických zariadení – tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky,“ ozrejmil Ružinský. Dodal, že do konca roka budú jednotlivé prvky testovať, aby ich od februára mohli návštevníci múzea naplno využívať. V časti expozície Praveký človek pod Tatrami vytvoria digitálny 3D model originálu odliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec. Prostredníctvom animácie bude môcť návštevník interaktívnym spôsobom pracovať s modelom mozgovne. Súčasťou má byť aj multimediálna videoprezentácia – antropologický vývoj človeka.

„V časti expozície Zrod mesta bude prezentovaný južný portál z Kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality,“ doplnil Ružinský s tým, že múzeum disponuje originálnymi fragmentmi tohto portálu a takouto formou ho odprezentujú v celku vo svojej reálnej podobe.

Digitalizované predmety

Časť expozície Vo víre udalostí bude drevená vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti – Posewitzova vrstevnicová mapa, spracovaná do podoby, aby slúžila na interaktívne získavanie informácií. „Na základe načítania mapy – 3D modelu, bude možné pomocou tabletov a prostredníctvom rozšírenej reality získať informácie o podtatranských mestečkách, osadách, tatranských plesách a štítoch, významných lokalitách a pamiatkach v spádovej oblasti,“ doplnil Ružinský. Expozíciu tiež doplnia o prezentáciu digitalizovaných zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja. PM má v budúcnosti v pláne takéto virtuálne a interaktívne prvky zakomponovať aj do novej expozície, kde budú vystavená fragmenty z kniežacej hrobky z Matejoviec.

Foto: Archívne

Zdroj: TASR/Dnes24.sk