Peter Handzuš Rôzne

Nová výzva pre stredné školy v rámci operačného programu Vzdelávanie

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce" vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, v

Výzva zameraná na prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby (s praxou) je určená pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov alebo iných ústredných orgánov štátnej správy, tiež pre cirkevné a súkromné stredné školy. Projekty môžu predkladať školy z celého Slovenska okrem Bratislavského kra­ja.

Predkladatelia projektov sa môžu orientovať i na tvorbu a realizáciu spoločných programov škôl a podnikateľského sektora na podporu získania praktických zručností na pracoviskách podnikov a iných organizácií praxe, inováciu školských vzdelávacích programov zohľadňujúcich potreby trhu práce a zároveň zlepšujúcich prípravu absolventa pre trh práce, podporu podnikateľských vedomostí, zručností a ekonomického myslenia žiakov napríklad prostredníctvom modelových žiackych firiem. NFP vo výške 150-tisíc až 500-tisíc eur môžu získať stredné školy na projekty zamerané na implementáciu nových foriem a metód vzdelávania v priamej nadväznosti na inováciu didaktických prostriedkov, tvorbu a inováciu učebných materiálov, učebných textov a príručiek smerom k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov. Dĺžka realizácie projektov sa pohybuje od 18 do 24 mesiacov. Na výzvu je vyčlenená suma vo výške 15 mil. eur.

Termín uzávierky výzvy je stanovený na 28. novembra 2011. Viac informácií o aktuálnej výzve je k dispozícii na www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať telefonicky a osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na internetovej stránke ASFEU alebo v úplnom znení výzvy.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM