Rôzne

Nový školský rok začal i v Poprade: A to aj pre vyše 600 prváčikov

Do školských lavíc sa po letných prázdninách vrátili v Poprade tisíce žiakov. Do tunajších škôl nastúpilo 634 prváčikov.

Ilustračný obrázok k článku Nový školský rok začal i v Poprade: A to aj pre vyše 600 prváčikov
Zdroj: TASR

Z toho 551 do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 473 prvákov má trvalý pobyt v Poprade. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.

Návšteva primátora

Svoje brány včera ráno slávnostne otvorila aj Základná škola s Materskou školou na Jarnej ulici, do ktorej zavítal aj primátor Anton Danko. Pre prváčikov a ich rodičov mal pripravenú novinku v podobe darčeka. Vedenie mesta sa totiž rozhodlo pomôcť rodinám vecným darom, a to balíčkom so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur. Mesto zaplatilo za balíčky pre prváčikov zhruba 15 000 eur.

„Chceme pomôcť rodinám prváčikov, a to je dôvod, prečo sme zaviedli túto novinku, myslím si, že je to dobrá pomoc pre všetky mladé rodiny. Verím, že sme prváčikom takto spríjemnili a uľahčili vstup do nového školského roka,“ uviedol Danko. Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová dodala, že balíčky obsahujú to, čo prváčik potrebuje.

Tohtoročnou novinkou je aj stravovanie s doplatkom štátu, školské jedálne v pôsobnosti mesta Poprad sú na to podľa nej pripravené. „Počas letných prázdnin v nich bola vykonaná bežná údržba ako maľovanie stien, malé opravy, sanitácia a dezinfekcia zariadení. Doplnili a obmenili sa gastrozariadenia, spracovali sa zápisné lístky, aktualizovali sa interné predpisy, prevádzkové poriadky a všetky interné dokumenty v súvislosti s novelou zákona a prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia,“ vymenovala Pilárová.

Očakávajú nárast stravníkov

Dodala, že do školských jedální v 1. polroku 2019 zakúpili 18 gastrozariadení v celkovej hodnote 113 500 eur. Zároveň je plánovaná aj rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne v ZŠ s MŠ na Francisciho ulici v Poprade, na ktorú mesto na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyčlenilo finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto Poprad 19 školských jedální, v ktorých sa z priemerného počtu 5829 detí stravovalo v minulom školskom roku spolu 4842, čo je 83 %. Mesto od septembra očakáva možný nárast o 17 % stravníkov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie