Obyvatelia podtatranskej obce Štôla sa učili, ako separovať biologický odpad

Dobrovoľníci zo združenia Priateľov Zeme – SPZ sa počas druhého októbrového víkendu (9.-10.10.) stretli pod Tatrami v obci Štôla, okres Poprad, aby pomohli miestnym občanom a naučili ich, ako správne kompostovať biologický odpad zo záhrad a z kuchyne

Peter Handzuš

Jedenásť vyškolených dobrovoľníkov v spolupráci s vedením obce počas soboty navštívilo 150 domácností v Štôle. Prostredníctvom osobnej návštevy vysvetľovali občanom, aké prínosy má pre nich kompostovanie, ako správne kompostovať a odpovedali na všetky otázky. Každá domácnosť dostala aj informačné letáky o kompostovaní a o tom, ako môžu jej členovia separovať odpad.
„Obyvatelia tejto podtatranskej dedinky tieto aktivity privítali a odporúčajú realizovať takúto formu osvety od domu k domu v každej obci na Slovensku,“ zhodnotil priebeh projektu Gaál. Spolupráca medzi združením a obcou bude podľa neho pokračovať, obyvatelia dostanú bezplatné plastové kompostéry, na ktoré obec získala finančné prostriedky z Kohézneho fondu Európskej únie.
Okrem toho budú mať obyvatelia možnosť aj priamo vidieť, ako jednoducho skompostovať bioodpady. Gaál ďalej uviedol, že občania získajú aj praktickú príručku, ako kompostovať a budú mať možnosť zúčastniť sa na prednáške a diskusii s popredným odborníkom Branislavom Moňkom z občianskeho združenia. Zároveň sa dozvedia, ako môžu prostredníctvom kompostovania výrazne znížiť množstvá odpadov, ktoré produkujú.
Priatelia Zeme – SPZ je združenie zamerané na ochranu životného prostredia, ktoré sa venuje dvom základným témam, a to minimalizácii znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami a okrajovo sa venuje aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.

Zdroj TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.