Monika Vengrínová Rôzne

Ocenenie za ich prácu v školstve: Títo popradskí a kežmarskí učitelia sa dočkali peknej pocty!

Viacerí učitelia a žiaci z Popradu a Kežmarku sa dočkali pocty. Prešovský samosprávny kraj im na sklonku školského roka udelil hodnotné plakety za ich prácu. Pozrite si, kto z nášho a susedného mesta sa dočkal uznania.

Ilustračný obrázok k článku Ocenenie za ich prácu v školstve: Títo popradskí a kežmarskí učitelia sa dočkali peknej pocty!
Zdroj: Dnes24.sk

Spolu dvadsať pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región.

Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 47 návrhov. Plakety poputujú do desiatich okresov. Najviac ocenených je práve z nášho regiónu, pričom tri ocenenia putovali do Popradu, jedno do Tatranskej Lesnej a dve do Kežmarku.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 49 návrhov. Spomedzi nich bolo dvadsať študentov z desiatich miest v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac ocenených žiakov, a to päť, je z prešovských škôl a po troch zástupcoch majú školy z Humenného a Starej Ľubovne. Jeden ocenený žiak je z Popradu a dvaja z Kežmarku.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia. Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 80 stredných škôl, na ktorých študuje 29 317 žiakov.

Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:

  • Ing. Oľga Benčová – vyučuje odborné poľnohospodárske a veterinárne predmety na Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 2 v Kežmarku. S úspechom pripravuje žiakov na súťaž Mladý ekofarmár, kde jej žiaci v tomto roku v celoslovenskom finále obsadili 1., 2. a 5. miesto.
  • Mgr. Beáta Bodišová – riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Poprade. Jej zásluhou škola prešla výraznou inováciou a v hodnotení kvality pedagogického procesu podľa medzinárodnej organizácie dosiahla rating BB – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.
  • Mgr. Ľudmila Bodnárová – učí na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Dlhodobo sa venuje propagácii matematiky a fyziky a s úspechom pripravuje žiakov na rôzne súťaže.
  • Bc. Anna Zákutná – učiteľka odborných technologických predmetov na Hotelovej akadémii Otta Brücknera v Kežmarku. Pod jej vedením dosiahli žiaci výrazné úspechy v barmanských a baristických súťažiach.
  • RNDr. Dáša Škodyová – učiteľka fyziky a chémie na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Je koordinátorkou projektovej činnosti a autorkou medzinárodných projektov v programoch Socrates, Comenius a Leonardo da Vinci.
  • Mgr. Stanislav Majerčák – riaditeľ Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej. Pod jeho vedením sa škola zapájala do projektov, ktoré prispeli k modernizácii a zlepšeniu podmienok pre pobyt detí v škole v prírode.

Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium:

  • Dávid Kuzmiak – študent SOŠ technickej v Poprade získal v súťaži stredných a vysokých škôl CISCO-NAG viaceré významné umiestnenia. S projektom Open – Source 3D tlačiareň získal 1. miesto v krajskom a 4. v celoštátnom kole SOČ.
  • Ľudmila Mojcherová – študentka Strednej odbornej školy v Kežmarku. V tomto školskom roku suverénne obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý ekofarmár.
  • Tomáš Závadský – žiak Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku získal viaceré umiestnenia v barmanskej súťaži EUROCUP, v someliérskej súťaži Mladý someliér a VITIS CUP JUNIOR. Ako člen školského tímu sa podieľal na príprave štátnej recepcie na Veľvyslanectve SR v Helsinkách.
ocenení učitelia PSK 2014
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM