Monika Vengrínová Rôzne

Oddychové zóny s ohniskami, altánkami a bufetmi: Mesto chce zlepšiť podmienky na oddych a rekreáciu v lesoch v okolí Kvetnice

Lesy v okolí popradskej mestskej časti Kvetnice chce mesto rozšíriť. Pre Popradčanov by sa tak mali vytvoriť lepšie podmienky na jednodňovú rekreáciu, prechádzky, rekreačné športovanie, kondičnú turistiku či na poučenie a poznávanie.

Ilustračný obrázok k článku Oddychové zóny s ohniskami, altánkami a bufetmi: Mesto chce zlepšiť podmienky na oddych a rekreáciu v lesoch v okolí Kvetnice
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo vyhlásenie lesov mesta Poprad v okolí Kvetnice o celkovej výmere 719,69 ha za lesy osobitného určenia. V súvislosti s obnovou plánu starostlivosti o les na roky 2016 – 2025 tak na návrh spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Poprad budú zaradené do kategórie prímestských rekreačných lesov s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou.

Osobitný režim hospodárenia spočíva vo vypracovaní koncepcie úpravy lesných a nelesných komplexov v tesnej blízkosti mesta tak, aby spĺňali podmienky kladené na krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta. Obhospodarovanie lesných pozemkov tak bude plne korešpondovať s potrebou usmernenia biologických zásahov vo vybraných jednotkách priestorového rozdelenia lesa, s ohľadom na ich prvoradú rekreačnú funkciu.

„Naša spoločnosť sa aktualizáciou existencie rekreačných lesov Kvetnica snaží tento proces usmerniť, koordinovať, ale hlavne zlepšiť jeho kvalitu vybavením územia funkčnými zariadeniami. Pre zatraktívnenie územia navrhujeme zriadiť oddychové zóny s novými ohniskami, altánkami, bufetmi. K dispozícii je aj projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko – tzv. Popradský hrad, ktorého realizácia sa očakáva v budúcom období. V lokalite Zámčisko sa pritom navrhuje aj vybudovanie archeoparku s vyhliadkovou vežou. V neposlednom rade je potrebné dobudovať pevnú lesnú cestu v okolí Kvetnice, za účelom vytvorenia 10 km dlhého cyklistického okruhu mestskými lesmi,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov Róbert Dula. O finančné zdroje na realizáciu vyššie uvedených zámerov sa bude spoločnosť uchádzať z operačného programu PRV SR na roky 2014 – 2020.

Mestské lesy za predchádzajúce obdobie vybudovali na tomto území lesnú dopravnú sieť v celkovej dĺžke 16 km za 680900 €. V spolupráci s Klubom slovenských turistov boli vyznačené v prímestských lesoch nasledujúce turistické značkované chodníky z Popradu na vrch Zámčisko, Okruh zdravia a Náučný chodník Kvetnica. Pri kostolíku sv. Heleny v Kvetnici sa realizuje Krížová cesta s kaplnkou v dĺžke 3 km. Vybudovali sa oddychové zariadenia, altánky, studničky, ohniská v severnej a južnej časti mestských lesov.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie