Opravu zničenej trafostanice zaplatí mesto

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili dnes na mimoriadnom zasadnutí presun finančných prostriedkov vo výške 150.000 eur z rezervného fondu na opravu Trafostanice v areáli Priemyselného parku Poprad – Matejovce. Tú v sobotu (26.11.) za

Peter Handzuš

„Pri najlepšom scenári by mala byť trafostanica opravená do štvrtka, resp. piatka tohto týždňa,“ priblížil primátor Popradu Anton Danko. Mesto v tomto prípade zvažuje aj trestné oznámenia ohľadom budovania VN prípojky a tiež jej prevádzky. „Myslím si, že veľmi skoro odišla táto rozvodňa a sú také indície, že by sa mala dať radšej prekontrolovať celá výstavba VN rozvodne, pretože bola veľmi drahá,“ upozornil Danko.

Celková škoda, ktorú doposiaľ vyčíslili, sa pohybuje na úrovni 200.000 eur. Keďže elektrická energia nejde v bežnom režime, ale pomocou náhradných zdrojov, škody môžu byť aj vyššie. Ich prevádzka totiž predstavuje náklady vo výške 10.000 až 12.000 eur denne. Škody sa tak môžu podľa primátora vyšplhať až na 500.000 eur, a to v prípade, že firmy mestu zaúčtujú rozdiel v nákladoch a straty, ktoré utrpeli pri zníženej dodávke elektriny. „Ešte nie je jasné, koľko si firma zaúčtuje za nové zariadenie. Dúfam, že to bude menej, a že nám to všetko preplatí poisťovňa,“ dodal Danko.

Požiar poškodil káblové napájače zabezpečujúce prívod z verejnej siete v dosiaľ nezistenom rozsahu. Predbežná výška škody je na úrovni 200.000 eur. Od dodávky elektrickej energie sú priamo závislí všetci nájomcovia v priemyselnom parku a dodávka je momentálne zabezpečená v núdzovom režime. Prvotné vyšetrovanie vylúčilo cudzie zavinenie, dôvodom vzniku požiaru bola technická porucha na zariadení.

Z dôvodu minimalizovania vysokých denných prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť opravu poškodeného zariadenia, čiže odstrániť jeho zničené časti, zabezpečiť nové technologické zariadenie rozvádzača vysokého napätia a výmenu poškodenej zemnej časti prípojky z verejnej siete. Na túto opravu je potrebných spomínaných 150.000 eur.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.