Ilustračný obrázok k článku „Osemročky“ i „bilingválky na Ulici mládeže privítajú verejnosť: Deň otvorených dverí bude 28. novembra
7
Galéria
Zdroj: SŠDT Poprad

„Osemročky“ i „bilingválky na Ulici mládeže privítajú verejnosť: Deň otvorených dverí bude 28. novembra

Aj keď aktuálny školský rok je ešte len vo svojej štvrtine, pred žiakmi základných škôl a ich rodičmi už teraz stojí otázka: Kde pokračovať? Na akú školu sa prihlásiť?

Tlačové správy
Tlačové správy

„Osemročky“ i „bilingválky na Ulici mládeže privítajú verejnosť: Deň otvorených dverí bude 28. novembra

Aj keď aktuálny školský rok je ešte len vo svojej štvrtine, pred žiakmi základných škôl a ich rodičmi už teraz stojí otázka: Kde pokračovať? Na akú školu sa prihlásiť?

Ilustračný obrázok k článku „Osemročky“ i „bilingválky na Ulici mládeže privítajú verejnosť: Deň otvorených dverí bude 28. novembra
7
Galéria
Zdroj: SŠDT Poprad

Inšpiráciou môže byť Deň otvorených dverí Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. V stredu 28. 11. 2018 od 8.30 sa verejnosti predstavia dve sekcie „nového gympla“, ktoré majú sídlo na Ulici mládeže – osemročné gymnázium a bilingválna slovensko-nemecká sekcia.

„Osemročky“ vznikli v júni 1992 pri štvorročnom gymnáziu a už od svojho vzniku boli zamerané na vyučovanie cudzích jazykov – nemecký a anglický jazyk. Počas školského roka sa žiaci zapájajú do vedomostných a športových súťaží, kultúrnych a benefičných podujatí, absolvujú lyžiarsky výcvik. Súčasťou vyučovania sú exkurzie po Slovensku, školské výlety a jazykovo-poznávacie pobyty v zahraničí. Žiaci cestujú do Viedne, Berlína, Londýna…

Ďalšie informácie pripája zástupkyňa riaditeľa školy Viera Selepová: „Popoludní v škole pracuje množstvo záujmových krúžkov. Život školy môžu rodičia, ako aj verejnosť sledovať prostredníctvom našej webovej stránky. Tam sa dozvedia napríklad aj o úspechoch našich žiakov v predmetových olympiádach i športových súťažiach na rôznych úrovniach. K vybaveniu školy patria okrem štandardných učební aj špeciálne, veľká a malá telocvičňa, posilňovňa a máme dokonca aj bazén! O prázdne brušká sa postará nielen školská jedáleň, ale aj bufet a automat na nápoje.“

A teraz niečo o bilingválnej slovensko-nemeckej sekcii „nového gympla“. Predstaví ju Mária Vojtaššáková, zástupkyňa riaditeľa: „Naše „bilingválky“ sú jedinou školou na Slovensku, kde absolventi okrem slovenského získavajú aj nemecké maturitné vysvedčenie a štátnicové vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1 – C2. Nielen nemčinu, ale aj ďalšie predmety u nás vyučujú nemeckí učitelia. Sme dobrou voľbou pre tých, ktorí vo svojom vysokoškolskom vzdelávaní nechcú byť limitovaní jazykovými hranicami. Prijímacie skúšky sú určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Termín týchto skúšok je v dvoj až trojtýždňovom predstihu pred prijímacími skúškami do ostatných gymnázií, takže ide o šancu naviac. Bodové ohodnotenie na prijímačkách je nastavené tak, že aj žiak, ktorý neovláda nemčinu a úspešne zvládne testy zo slovenského jazyka a matematiky, môže byť úspešný.“

Podľa výsledkov maturitných skúšok v slovenskom jazyku a literatúre patrí Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku – a teda aj jeho bilingválna sekcia – medzi päť najlepšie gymnázií na Slovensku. Hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO školu dlhoročne zaraďuje na najvyššie miesta v rámci Prešovského kraja a k prvej desiatke gymnázií na Slovensku. Úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy je pravidelne skoro stopercentná.

Mária Vojtaššáková uzatvára, že bilingvalisti sú víťazmi rôznych olympiád, súťaží v písaní esejí či v recitácii. V biologickej olympiáde školu výrazne zviditeľnil žiak Oliver Pitoňák, ktorý bol niekoľkokrát víťazom tejto olympiády a reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej úrovni vo Vietname, v Indii a v Británii.

Žiaci si radi organizujú mnohé akcie a aktivity, ktoré sa už stali tradíciou – výmenné pobyty s partnerskými školami v Nemecku, darovanie krvi, študentský ples, predvianočný večierok či vítanie Mikuláša.

Oveľa viac informácií získate na Dni otvorených dverí 28. 11. 2018

Zdroj: SŠDT Poprad
Zdroj: SŠDT Poprad
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín