Veľká slávnosť na našom najstaršom gymnáziu: Takto škola oslávila svoju 60-tku

Najstaršie popradské gymnázium pripravilo v rámci osláv 60. výročia svojej existencie slávnostnú akadémiu za účasti významných hostí z radov svojich absolventov. Kultúrny program v podaní súčasných žiakov bol popretkávaný filmovými výletmi do minulosti školy a spomienkami jej bývalých riaditeľov.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Veľká slávnosť na našom najstaršom gymnáziu: Takto škola oslávila svoju 60-tku
Foto: Pavol Krupka / Zdroj: Dnes24.sk

Niekoľkotýždňové oslavy okrúhleho jubilea Gymnázia na Kukučínovej ulici vyvrcholili v stredu celodenným programom pre študentov, rodičov a hostí, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska. Študenti sa dopoludnia mohli stretnúť s niektorými z úspešných a známych absolventov školy a dozvedieť sa niečo o ich životnej ceste a skúsenostiach. Z mnohých mien spomeňme aspoň literárneho historika Rudolfa Chmela, odborníka v oblasti psychológie a pedagogiky prof. Mirona Zelinu, jazykovedca prof. Ivora Ripku, Vieru Švenkovú, spisovateľku a prekladateľku, publicistu Mikuláša Argalácsa či zakladateľa nadácie Dobrý anjel Andreja Kisku.

Program slávnostnej akadémie bol koncipovaný ako prehliadka záujmov študentov z oblastí hudobného umenia, umeleckého slova, tanca či pohybu. Pomedzi jednotlivé čísla študentskí moderátori stručne uvádzali základné fakty o škole, ktoré sa prelínali s filmovými zábermi z jej histórie. Filmovú podobu mali aj spomienky bývalých riaditeľov, z ktorých školu najdlhšie viedli Augustín Kuchár a Ján Verný.

Každý z riaditeľov pôsobil v inej dobe, každý z nich stál pred inými výzvami, každý mal iné priority, v ktorých vychádzal z osobného poznania a presvedčenia. Popri základnom všeobecnovzde­lávacom poslaní sa tak rozvíjala kultúra, kládol sa dôraz na prírodné vedy či na cudzie jazyky. Zo školy preto vždy vychádzali absolventi dobre pripravení na vysokoškolské štúdium v rozmanitých odboroch.

Moderná vzdelávacia inštitúcia, akou najstaršie popradské gymnázium je, má podľa slov jej súčasného riaditeľa Vladimíra Lajčáka ambíciu byť školou, ktorá rozvíja myslenie a poznanie, ale nezabúda ani na vštepovanie ďalších dôležitých ľudských hodnôt, akými sú ľudskosť, humanizmus, pracovitosť, charakter.

Ak sa jej to bude dariť, bude to úspech nielen školy, jej pedagógov a študentov, ale aj radosť nás všetkých.

Zdroj: Dnes24.sk