Oslavy jubilea „starého gympla“ s účasťou hlavy štátu

Keď sa 1. septembra 1953 otvorili dvere na Jedenásťročnej strednej všeobecnovzdelávacej škole na vtedajšom Leninovom nábreží v Poprade, bola to v meste po Strednej hospodárskej škole iba druhá príležitosť získať stredoškolské vzdelanie.

Ilustračný obrázok k článku Oslavy jubilea „starého gympla“ s účasťou hlavy štátu
Foto: Gymnázium Kukučínova

Pokračovateľom tejto inštitúcie je súčasné Gymnázium na Kukučínovej ulici. Najstaršie popradské gymnázium má teda v tomto roku úctyhodných 65 rokov.

So snahou nielen pripomenúť úspešnú históriu, ale najmä hľadieť do budúcnosti, sa už od začiatku školského roka v „starom gympli“ koná celá séria podujatí. Moja škola alebo škola – jubilantka je názov literárnej súťaže, v ktorej žiaci píšu o svojich zážitkoch, pocitoch, svojom videní školy. Výtvarná súťaž sa nesie skôr v duchu prognózovania toho, čo príde. Jej témou je Moja škola v budúcnosti. A tak „starogympláci“ píšu, maľujú, modelujú. Keďže už tretí školský rok majú študijný odbor gymnázium – šport, nezabúda sa ani na pohybovú aktivitu. Vyvrcholením športových osláv jubilea bude štafetový beh žiakov i učiteľov na 65 km a pre školu už tradičný beh na 10 km s názvom GPUK 10. Oslavy vyvrcholia 18. októbra 2018 gala programom v miestnom kine Tatran.

Maturitné vysvedčenie s pečiatkou školy vlastní jej vyše 6600 absolventov, prevažne úspešných ľudí, ktorí sa presadili v rôznych sférach vedeckého, spoločenského, ale i politického či športového života. Jednoznačne najznámejším absolventom „starého gympla“ je súčasný prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. A tak na vyvrcholení osláv jubilea nebude chýbať ani on.

Slávnostný program s účasťou hlavy štátu bude zároveň možnosťou oceniť najlepších súčasných študentov, ktorí v minulom školskom roku dosiahli mimoriadne výsledky. Na tradičnom podujatí Ratio Star Gym si prevezmú ocenenia tí, ktorí zviditeľnili školu v predmetových olympiádach, kultúrnych či športových súťažiach. Boli to desiatky úspechov na krajských, celoštátnych, ba dokonca aj medzinárodných fórach. Z tohto hľadiska bol jubilejný 65. rok existencie školy naozaj výnimočný.

Popradský „starý gympel“ sa postupne nielen dostáva, ale už aj etabluje medzi najlepšími strednými školami na Slovensku. Už tretí rok je najžiadanejšou školou Prešovského samosprávneho kraja. Úspechy tešia, zaväzujú i motivujú. Slogan: Sme škola, ktorá vás naučí myslieť, nie je len prázdnym heslom či sľubom. Výsledky a úspechy, o ktorých sa v tomto jubilejnom čase hovorí o čosi viac ako inokedy, sú dôkazom, že je realitou.

Zdroj: Dnes24.sk