Utorok 23. júl 2019 Oľga  18 °C
Pavol Krupka Rôzne

Otvorenie školského roka na jednej z popradských škôl

Dnešný deň priniesol zmenu do života takmer 52-tisíc prvákom na celom Slovensku. Napriek nie ideálnym finančným podmienkam sa základné školy usilujú vytvoriť im a žiakom vyšších ročníkov čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.

Ako sa im to darí, to sa premieta aj do záujmu rodičov o jednotlivé školy. Samozrejme, úlohu zohrávajú aj iné faktory, napríklad vzdialenosť školy od bydliska žiakov. V rámci Popradu je jednou z najväčších škôl Základná škola s materskou školou na Dostojevského ulici v Poprade. V tomto školskom roku otvára päť prvých tried, čím celkový počet tried školy dosiahol číslo 40 a počet žiakov takmer 900. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo tradične v átriu školy, prehovoril aj riaditeľ školy Mgr. Milan Sentpétery. Ten poprial všetkým zúčastneným, teda žiakom, učiteľom aj rodičom, veľa odhodlania, radosti z úspechov i poučenie z prípadných nezdarov v celom nasledujúcom desaťmesačnom období.

Tu sa nachádza krátke video:

[code][/code]<i­frame width=„560“ height=„345“ src=„http://w­ww.youtube.com/em­bed/7TY7fY6F5So“ frameborder=„0“ allowfullscre­en></iframe>

Tento článok nie je možné komentovať.