Pivko v parku si už nedáte. Poslanci schválili zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti

Mestskí poslanci schválili na mestskom zastupiteľstve prísnejšie obmedzenie požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Pivko v parku si už nedáte. Poslanci schválili zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti

Spolupredkladateľom tohto návrhu bol náčelník Mestskej polície Jaroslav Marušin. „Pristúpili sme k tomu z dôvodu ochrany verejného poriadku. Bol problém s tým, že aj na Námestí sv. Egídia, aj v okolí škôl či detských ihrísk sa nachádzali ľudia, ktorí konzumovali alkohol a nepôsobilo to dobre ani na deti, ani na verejnosť. Najnovšie tak priestupca bude postihnuteľný pokutou do 30 eur,“ vysvetlil Marušin.

Východiskom pre toto rozhodnutie bol fakt, že dňa 19. 04. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Po novom je tak konzumácia alkoholických nápojov zakázaná na verejne prístupných miestach na celom území mesta, teda na celom území určenom územným plánom mesta Poprad, okrem štyroch výnimiek.

Novelou zákona majú mestá a obce vytvorený priestor na vlastné rozhodnutie akým spôsobom si určia obmedzenia časové ale aj priestorové pri zohľadnení konkrétnych potrieb počas celého roka alebo s vymedzením časových úsekov jednotlivými hodinami, dňami, resp. mesiacmi a taktiež je možné stanoviť výnimky z určených obmedzení.

Najpodstatnejšie zmeny sú tieto:

Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 06:00 hod. do 02:00hod. nasledujúceho dňa v predajniach potravín. Rozsah zákazu je stanovený podľa najväčšieho zaťaženia otváracích hodín v potravinách. V čase od 02:00 do 06:00 sú predajne potravín na území mesta Poprad prevažne zatvorené.

Zákaz sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto:

  • a) ktorým je zariadenie určené na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
  • b) na ktorom sú so súhlasom Mesta Poprad umiestnené letné terasy a sezónne posedenia,ktoré tvoria súčasť prevádzkarní reštauračných a pohostinných zariadení, kaviarní,cukrárni, čajovní, barov a predajných stánkov, na ktorom je mestom Poprad organizované verejné podujatie alebo príležitostný trh,na ktorom je organizované verejné podujatie oznámené podľa zákona č. 479/2008 Z. z. organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • c) na ktorom sa koná akcia na ktorú bolo vydané rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
  • d) v dňoch 31.12. a 01.01. príslušného roka
Zdroj: Dnes24.sk