Utorok 23. júl 2019 Oľga  17 °C
Pavol Krupka Rôzne

Plánované obchodné centrum Forum získalo územné rozhodnutie

Navrhovateľ Multi Veste Slovakia , s. r. o., podal dňa 17. decembra 2010 na Mesto Poprad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obchodné centrum Forum Poprad“, ktorá by mala stáť na pozemkoch bezprostredne susediacich s centrom mesta.

Mesto Poprad ako príslušný stavebný úrad tento návrh posúdilo a vydalo rozhodnutie o umiestnení tejto nebytovej stavby, ktoré má povahu verejnej vyhlášky. Dňom zverejnenia tohto rozhodnutia, teda dňom 27. mája 2011, začala plynúť 15-dňová lehota na prípadné odvolanie. To možno podať na adresu príslušného stavebného úradu, teda Mesta Poprad.

Zámer postaviť obchodné centrum v srdci Popradu ohlásil investor ešte v januári 2008. Po určitom zdržaní, údajne vyvolanom hospodárkou krízou, sa výstavba objektu blíži k svojej realizácii. Trojpodlažná stavba bude mať pôdorys v tvare L a okrem hlavného využitia ako obchodného centra a priestoru pre služby umožní aj parkovanie motorových vozidiel. Parkovať bude možné v priestore 3. podlažia a strechy plánovanej budovy, resp. jej krídla, ktoré by malo stáť na mieste súčasného parkoviska. V rozhodnutí o umiestnení stavby sa uvádza, že parkovanie pre obyvateľov bytového domu Centrum na Námestí sv. Egídia bude zabezpečené na päťdesiatich vyhradených parkovacích miestach priamo v OC.

V rámci ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 15. februára t. r., zaznelo viacero pripomienok, najmä zo strany zástupcov spomínaného bytového domu. Namietali hlavne zmenu pôvodného zámeru zo septembra 2010, ktorá podľa nich s rozšírením objektu prinesie tomuto priestoru stiesnenosť, hlučnosť, prašnosť, výfukové splodiny, zníženú slnečnosť a likvidáciu zelene. Stavebný úrad väčšinu z týchto pripomienok z dôvodu neopodstatnenosti zamietol.

//Zdroj: /…portal.sk///

ForumPP
1
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.