Plaváreň vo Svite potrebuje rekonštrukciu, bude zatvorená do odvolania!

Obľúbené miesto Podtatrancov, ktorí si zvykli na síce menšiu ale útulnú plaváreň, je pre verejnosť zatvorené! Zariadenie potrebuje rekonštrukciu.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Plaváreň vo Svite potrebuje rekonštrukciu, bude zatvorená do odvolania!
Zdroj: Mesto Svit

Rehabilitačné stredisko – Plaváreň vo Svite bola do prevádzky uvedená v roku 1982. Za čas, ktorý uplynul od spustenia plavárne do prevádzky, nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia boli realizované len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou.

Problémy sa kopili

„V roku 2017 došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra. Prevádzka bazénov bola od uvedenej čiastočnej havárie jedného z filtrov zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového funkčného pieskového filtra,“ uviedla oficiálna stránka mesta Svit. Dňa 4.5.2018 došlo k znefunkčneniu činnosti druhého filtra a aj napriek všetkým vykonaným opatreniam zo strany zodpovedných zamestnancov v nasledujúcich dňoch nebolo možné bazénovú vodu prečistiť a zabezpečiť bezpečnú, hygienicky nezávadnú, prevádzku bazénov.

„Z dôvodu, že nie sú splnené podmienky pre prevádzku bazénov – kvalita bazénovej vody, bolo nutné prevádzku plavárne zatvoriť až do odvolania,“ konštatuje svitovská stránka.

Bez tempa do odvolania

Plánovaná technická odstávka plavárne od 9.4.2018 – 27.4.2018 bola uskutočnená v zmysle Vyhlášky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku a nemá s následnou momentálne vzniknutou situáciou žiadnu súvislosť. Nakoľko nie je možné zabezpečiť filtrovanie bazénovej vody, ide o havarijný stav, ktorý si vyžaduje celkovú rekonštrukciu technologických zariadení upravujúcich kvalitu bazénovej vody. Oprava, resp. výmena technológie bazénovej vody si bude vyžadovať dlhší čas a hlavne finančné prostriedky. Predpoklad odstavenia prevádzky plavárne je do konca júna 2018, za podmienky že bude zo strany mesta zabezpečené finančné krytie nákladov spojených s riešením tohto havarijného stavu. Predpokladané náklady na realizáciu výmeny technológie úpravy bazénovej vody predstavujú čiastku cca 140–170 tisíc eur.

„Za vzniknutú situáciu sa všetkým, ktorí využívajú plaváreň, ospravedlňujeme a prosíme vás o trpezlivosť. Veríme, že situáciu sa nám podarí vyriešiť v čo najkratšom čase a zlepšiť tým podmienky pobytu na plavárni k spokojnosti všetkých jej návštevníkov,“ dodala stránka mesta Svit.

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame