Pod Tatrami sa rozvíja sociálny turizmus: Historické miesta a znevýhodnení ľudia

Sedem organizácií sa pod Tatrami snaží o zlepšenie sociálneho turizmu. Spája v sebe historické objekty a ľudí, ktorí sú na Slovensku vo veľkej menšine.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Pod Tatrami sa rozvíja sociálny turizmus: Historické miesta a znevýhodnení ľudia
Zdroj: TASR

Združenie sociálneho turizmu funguje od roku 2011 a zahŕňa v sebe sedem sociálnych zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby pre postihnutých a znevýhodnených občanov. Ako uviedla Monika Ondrišová, riaditeľka Domova sociálnych služieb (DSS) sv. Jána z Boha Spišské Podhradie v národnej kultúrnej pamiatke v kaštieli v Batizovciach v okrese Poprad, sociálny turizmus umožňuje navštíviť miesta a historické objekty, prácu a život ľudí, ktorí žijú a tvoria v chránenom prostredí, teda v sociálnom zariadení.

Odkrývanie prác klientov

"Základným poslaním sociálneho turizmu je odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými klientmi. Zároveň sprístupňovať pre verejnosť kultúrno-historické pamiatky, v ktorých sú umiestnené domovy sociálnych služieb,“ uviedol riaditeľ Domova sociálnych služieb Domovina Žehra – Hodkovce Juraj Beňa. Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou Združenia sociálneho turizmu, sídlia v historických budovách, kaštieľoch, kúriách či v kláštoroch. „Cez historické pamiatky chceme odkryť prácu našich klientov, aby majoritná spoločnosť vedela, čo naši klienti tvoria pre túto spoločnosť,“ povedala Ondrišová.

„Sociálny turizmus je celoeurópsky segment. Turizmus v našich historických budovách je dosť veľký. Denne k nám prichádza množstvo turistov, ktorí sa do našich zariadení prídu pozrieť,“ zhodnotil Beňa.

DSS vyrábajú rôzne predmety, klienti majú k dispozícii aj remeselné dielne a svoje výrobky ponúkajú i v predajni v Spišskej Novej Vsi. „Momentálne točíme film, v ktorom budú zábery z našich DSS. Naši klienti týmto nadobúdajú sebadôveru a pocit, že sú dôležitou súčasťou spoločnosti,“ povedal Beňa.

PREČÍTAJTE SI AJ: Prvý porevolučný kostol postavený na Slovensku oslavuje

Kaštieľ má 260 rokov

Centrum sociálnych služieb (CSS) v Batizovciach sídli v barokovom kaštieli postavenom v roku 1756. „Má obdĺžnikový pôdorys a patril rodine Mariássyovcov. Posledná rekonštrukcia kaštieľa bola ukončená v roku 1996. CSS v Batizovciach má šesť oddelení, v súčasnosti s kapacitou 135 miest pre klientov, ktorí sú postihnutí nielen mentálne, ale aj fyzicky. Patrí k nám aj útulok vo Svite,“ priblížila v skratke CSS v Batizovciach jeho riaditeľka Danica Ďuricová.

Ondrišová uviedla, že Zduženie sociálneho turizmu by sa chcelo rozšíriť aj za hranice Slovenska, konkrétne do Českej republiky a do Poľska. Združenie funguje od roku 2011 a založila ho nezisková organizácia Domovina v Žehre – Hodkovciach, DSS sv. Jána z Boha zo Spišského Podhradia a CSS v Spišskom Štvrtku. Postupne sa rozrástlo o CSS v Batizovciach, Reedukačné centrum v Spišskom Hrhove, strednú odbornú školu v Bijacovciach a Integračné zariadenia KOR-GYM v Hertníku. Najnovším členom združenia sa stane DSS v Giraltovciach.

Zdroj: TASR