Podanie kandidátnych listín

Vo štvrtok 18. 09. 2014 som o 10.05 hodine zákonom predpísaným spôsobom odovzdal dokumenty potrebné pre zaregistrovanie mojej kandidatúry na funkciu primátora Popradu a na poslanca mestského zastupiteľstva za druhý volebný obvod, teda JUH.

Pavol Gašper
Ilustračný obrázok k článku Podanie kandidátnych listín
Foto: Pavol Gašper

Súčasťou týchto dokumentov boli petičné hárky na podporu mojej kandidatúry. Zákonom požadované minimu je podpis 400 voličov na týchto hárkoch. Ďakujem všetkým, ktorí, petičné hárky podpísali, ako aj ostatným priaznivcom. Zvlášť ďakujem tým, ktorí podpisy zbierali. Výsledkom tohto spoločného úsilia bolo 731 podpisov. Počas zbierania podpisov som zaregistroval jeden zvláštny fenomén. Strach. Viacero ľudí z obavy pred možnými následkami hárky nepodpísalo, aj keď mi vyjadrilo podporu ústne. Ja ich vôbec neodsudzujem a prosím, aby to nerobil ani nikto iný. Zmieňujem sa o tom preto, lebo to svedčí o spôsobe riadenia mesta a o prístupe k ľuďom, ktorý už viacerí zakúsili na vlastnej koži alebo ho poznajú zo skúsenosti iných.

Zdroj: Dnes24.sk