Mladí ochranári v novom programe vysvetľujú, že necitlivosťou k prírode ubližujeme najmä sebe

Aký je význam lesa? Aké sú jeho funkcie? Prečo ho treba chrániť? Poďte s nami do lesa je najnovšia ochranárska aktivita žiakov Základnej školy na Tajovského ulici, ktorá sa už roky venuje rôznym otázkam životného prostredia a jeho ochrany.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Mladí ochranári v novom programe vysvetľujú, že necitlivosťou k prírode ubližujeme najmä sebe
Foto: Pavol Krupka / Zdroj: Dnes24.sk

Odpovede na uvedené otázky sa v tomto čase dozvedajú najmenšie deti z popradských škôl a z nášho okolia, ktoré sa v úlohe aktívnych poslucháčov zúčastňujú na dramatizovanom pásme s tematikou lesa. Žiaci Základnej školy s materskou školou na Tajovského ulici, ktorí sa aj v tomto roku zapojili do projektu Lesoochranárska škola, v niekoľkých scénkach a v sprievodnom slove predstavujú deťom les ako zdroj života, ako „bydlisko“ rôznych živočíchov a rastlín a v neposlednom rade ako zásobáreň vody.

V nasledujúcej reportáži uvidíte ukážku zo spomínaného programu a rozhovor s jeho hlavnými protagonistkami. Video zachytáva návštevu mladých ochranárov v jednej z popradských škôl.

Zdroj: Dnes24.sk