Peter Handzuš Rôzne

Polícia bude dohliadať na bezpečný a pokojný priebeh protestov aj v Poprade

Polícia bude v piatok počas protestov v mestách Prešov a Poprad chrániť ústavné práva na pokojné zhromažďovanie sa a slobodu prejavu. Na bezpečný a pokojný priebeh ohlásených protestov polícia pomôže dohliadnuť v spolupráci s organizátormi podujatí a

K pokojnému priebehu protestov môžu prispieť všetci účastníci zhromaždení. Najmä tým, že budú svoje právo vyjadriť vlastný názor na zhromaždení prejavovať pokojne. Polícia stojí na strane slušných občanov, ktorých bude pred prípadnými provokatérmi chrániť.

Bezpečný a pokojný priebeh akcií zaručí najmä vzájomná spolupráca a komunikácia organizátorov, mesta a polície. Cieľom je, aby bol demokratický prejav protestu všetkých zúčastnených pokojný. Primeraný počet označených usporiadateľov, ktorých zabezpečujú organizátori, môže pomôcť v usmerňovaní účastníkov zhromaždení. Úlohou označených usporiadateľov bude aj upozorňovať účastníkov protestu na akýkoľvek prejav vedúci k ohrozovaniu života, zdravia a majetku iných občanov.

Aby nedošlo počas akcií k zraneniam, žiadame zúčastnené osoby o ohľaduplnosť k ostatným. Policajti budú na podujatiach preto, aby chránili slušných občanov, životy, zdravie a majetok iných, nie preto, aby bránili v pokojnom práve na zhromažďovanie sa a slobodu prejavu.

V miestach, kde sa budú konať zhromaždenia a v širšom okolí bude polícia dohliadať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vodičov upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri prejazde miestami, kde sa budú konať protestné zhromaždenia. Polícia bude dopravnú situáciu monitorovať a operatívne prijímať opatrenia. K bezpečnosti v cestnej premávke môžu prispieť aj účastníci podujatia tým, že budú rešpektovať pokyny organizátorov, usporiadateľov, prípadne mestskej polície a príslušníkov Policajného zboru.

Každý účastník zhromaždenia môže prispieť k tomu, že uplatnenie práv na pokojné zhromažďovania a slobodu prejavu nebude znevážené.

Daniel Džobanik, KRPZ Prešov

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie