Poprad bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 42 miliónov eur

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade vo štvrtok na zasadnutí schválili rozpočet mesta na budúci rok. Ten bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške viac ako 42 miliónov eur.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Poprad bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 42 miliónov eur
Foto: Peter Handzuš

Vedúci ekonomického oddelenia na Mestskom úrade v Poprade Marián Matta prezentoval bežný rozpočet zostavený ako prebytkový, a to s prebytkom na úrovni takmer pol milióna eur. Radnica ráta s bežnými príjmami vo výške 37,5 milióna eur, čo je nárast o 1,75 milióna eur, teda takmer 5 percent, oproti schválenému rozpočtu v roku 2017. Na celkovom raste bežných príjmov sa podľa Mattu zásadne podieľa výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške takmer 1,56 milióna eur.

Plán je jedna vec, realita druhá

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 je na úrovni 37 miliónov eur a vykazuje nárast o takmer 2,5 milióna eur oproti schválenému rozpočtu tohto roka, čo je zvýšenie o 7,15 percenta. V roku 2018 sú navrhované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií celkom vo výške 1,21 milióna eur. V príjmovej časti finančných operácií sú prostriedky z rezervného fondu vo výške takmer 3,3 milióna eur na krytie kapitálových výdavkov. Výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre budúci rok rozpočtuje ekonomické oddelenie vo výške takmer 20 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 8,5 percenta oproti roku 2017.

„Toto je plán, podstatná je realita, ktorá je na konci roka. Myslím, že základným krokom je, aby sme nešli do provizória a aby sme riešili hlavne rozvojové programy. Sú tu problémy, ktoré potrebujeme vyriešiť v januári, a to sú investície aj dotácie pre naše eseročky,“ zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko. Medzi investičné zámery mesta v budúcom roku patrí parkovisko pri Národnom tréningovom centre, vybudovanie skateparku a investícia do materskej škôlky. Primátor predpokladá, že sa podarí vyriešiť aj ďalšie investície ako napr. výstavbu vyhliadkovej veže, mostík ponad cestu 1/66, parkovisko pri štadióne vo Veľkej, zateplenie budov škôl, či osvetlenie v meste.

Foto: Peter Handzuš

Radnica ráta aj s poklesom

Radnica zároveň ráta so znížením podielových daní pre mesto v prípade, že počet jeho obyvateľov klesne pod 50 000. „Pre roky 2019 a 2020 rátame už aj s touto možnosťou, podľa našich prepočtov by sme prišli o 600 000 eur,“ dodal Matta.

Podľa hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej je predložený návrh rozpočtu spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi aj so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Poprad. Je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. Z uvedeného podľa nej vyplýva, že mesto si návrhom bežného rozpočtu nevytvorilo žiadne zdroje pre financovanie rozvojových programov.

Zdroj: TASR

Odporúčame