Samospráva

Poprad zatvára základné školy už v piatok. Platí zákaz akcií aj bohoslužieb

Na zasadnutí krízového štábu mesta Poprad sa v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu prijali nasledujúce opatrenia.

Ilustračný obrázok k článku Poprad zatvára základné školy už v piatok. Platí zákaz akcií aj bohoslužieb
Zdroj: Mesto Poprad

Mesto Poprad zatvára základné školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti už v piatok 13. 3. 2020. Dnes24 o tom informovala Jarka Hlaváčová, hovorkyňa mesta Poprad.

Obmedzený režim

Materské školy, podobne ako aj detské jasle, budú zatvorené od 16. 3. 2020 na 14 dní. Mestský úrad bude naďalej pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime.

„Pre verejnosť budú v plnom rozsahu k dispozícií pracoviská: Podateľňa, Evidencia obyvateľstva, Matrika, Pokladňa a Mestská polícia. Ostatné pracoviská budú fungovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou,“ uviedla hovorkyňa.

Mesto Poprad žiada občanov, aby do spomínaných pracovísk MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. V prípade potreby služieb môžu občania úrad kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailových adries a telefónnych čísel uvedených TU.

Pohreby a sobáše

Zároveň platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych, v prípade sobášov v Obradnej sieni MsÚ v maximálnom počte 10 ľudí.

Rušia sa aj Slávnostné prijatia detí a jubilantov až do odvolania.

Vybavovacia kancelária Pohrebno-cintorínskych služieb, s .r. o. Poprad je až do odvolania otvorená len pre pozostalých, ktorí zabezpečujú pohreb, maximálne 2 osoby. Ostatná agenda bude vybavovaná len telefonicky, mailom alebo poštou.

„Taktiež v súlade s Rozhodnutím ÚVZ SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 vyzývame verejnosť – účastníkov pohrebných obradov, aby došlo k minimalizácii počtu osôb, a to na 10. Mesto vyzýva všetkých občanov, aby zvážili svoj zdravotný stav, cestovateľskú anamnézu a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine. Počas smútočných občianskych obradov sa neodporúča kondolovať smútiacej rodine,“ informuje hovorkyňa.

Bohoslužby a seniori

Centrum sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov ul. Komenského, ul. Okružná, Zariadenie opatrovateľskej služby zrušilo bohoslužby a nariadilo klientom zákaz zhromažďovania sa.

„Stravovanie bude prebiehať v izbách a nie v jedálňach. Nákupy budú zabezpečené personálom. Obmedzené sú taktiež návštevy v nákupných centrách. U nových prijímateľov sa zisťuje cestovateľská anamnéza,“ dodala hovorkyňa.

Denný stacionár na Francisciho ul. je od 13. 3. 2020 zatvorený do odvolania. Jedáleň na Komenského a Jedáleň na Baníckej ulici nebude od 13. 3. 2020 zabezpečovať stravovanie pre verejnosť. Stravníkom mestskej časti Kvetnica bude strava zabezpečená, nakoľko ide o špecifickú lokalitu.

Imobilným stravníkom a stravníkom s vážnym zdravotným a sociálnym obmedzením sa bude strava rozvážať.

V prípade, že sa niekto, kto z vážnych dôvodov potrebuje zabezpečiť obed, nestihol nahlásiť počas prieskumu v dňoch 11. 3. – 12. 3. 2020 na rozvoz stravy, je možné kontaktovať tel. č. 0910 890 508, 0910 890 933 a strava mu bude zabezpečená dovozom.

Ľudia bez domova

Mesto Poprad nateraz zrušilo aj všetky činnosti denných centier. Prostredníctvom sociálnych pracovníkov sú distribuované usmernenia a preventívne odporúčania MZ, RÚVR, zvýšená dezinfekcia v domácnostiach opatrovaných a apelovanie na zhodnotenie zdravotného stavu a zdravotného stavu blízkeho okolia.

Mesto Poprad zároveň žiada príbuzných opatrovaných o súčinnosť pri zabezpečovaní úkonov opatrovateľskej služby. V Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia sú distribuované usmernenia a preventívne odporúčania MZ, RÚVR a zároveň je zvýšená dezinfekcia zariadenia.

Možné je zotrvať v zariadení aj počas dňa (obmedziť pohyb ľudí bez domova na vlakových staniciach, obchodných centrách a pod.)

Zákaz akcií

Na základe nariadenia vlády SR zo dňa 09. 3. 2020 a po zasadnutí krízového štábu platí od utorka 10. 3. 2020 zákaz štátnym orgánom, orgánom miestnej a verejnej správy usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia.

„Vzhľadom na vzniknutú situáciu s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu Dom kultúry mesta Poprad pre bezpečnosť svojich divákov pozastavuje činnosť na dočasné obdobie do 31.marca 2020 a prekladá naplánované predstavenia. Nové termíny všetkých produkcií budú zverejňované postupne. Vstupenky ostávajú v platnosti. V prípade neakceptovania nových termínov, bude možné vstupenky vrátiť na základe Všeobecných obchodných podmienok Mesta Poprad, ktoré sú zverejnené v bode 1.8. VON Mesta Poprad na online predajnej stránke,“ dodala hovorkyňa.

O zrušených koncertoch, náhradných termínoch a vstupenkách bude verejnosť informovaná v sekcii mimoriadne oznamy TU.

V prípade otázok je pre všetkých k dispozícií mail kultura@msupoprad.sk.

Pre verejnosť je do odvolania zatvorený Mestský útulok a dňom 12. marca skončila v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 prevádzka Zimného štadióna v sezóne 2019/2020.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie