Popradská MHD v novom šate: Ľudovíta Štúra vystriedal Jozef Miloslav Hurban

Po Ľudovítovi Šturovi „prichádza“ do Popradu Jozef Miloslav Hurban. Ide o grafickú úpravu exteriéru jedného z autobusov popradskej MHD.

Doposiaľ sa obyvatelia a návštevníci Popradu stretávali s jednou z pravidelných liniek mestskej hromadnej dopravy s vyobrazením národovca Ľudovíta Štúra. Od minulého týždňa ho po roku vymenil jeho súputník v boji za slobodu a rovnoprávnosť Slovákov Jozef Miloslav Hurban. Rok 2017 označila Matica Slovenská za rok J. M. Hurbana, kedy slávime 200. výročie jeho narodenia.

Popradská radnica požiadala o podporu projektu predstaviteľov Matice Slovenskej v Poprade a krajského predsedu SNS PhDr. Eduarda Markoviča. Oslovení prejavili záujem podporiť myšlienku a v spolupráci s viceprimátorom Popradu Igorom Wzošom dostal nápad reálnu podobu. „Nápad popradského viceprimátora nás nadchol. Tak ako sme spolupracovali pri realizácii projektu Štúr, ochotne sme finančne podporili aj grafiku J. M. Hurbana. Slovenská národná strana podporí každý duchaplný projekt, ktorý vyjadruje silu slovenského národa v historickom kontexte,“ povedal PhDr. Markovič.

Autobus mal premiéru pred niekoľkými dňami na historickom námestí v Levoči, kde sa konali oslavy dvestoročnice narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. „Poprad bol kedysi viac nemecký, čo je vidieť aj na autobusoch MHD s vyobrazením osobností Popradu, v projekte História na kolesách, ako Hus, Scherfel a iní. Dostali sme nápad zvýrazniť slovenských dejateľov, aj keď nie sú v priamej spojitosti s mestom. Chopili sa toho dvaja páni, Eduard Markovič a Igor Wzoš. Matica Slovenská dodala obsah a ostatné už dotiahli spomínaní páni. Levoča bola kedysi štúrovským mestom. V rokoch 1844 – 1848, štúrovci študovali v Levoči po tom, čo opustili lýceum v Bratislave. Preto sme začiatkom júna zorganizovali oblastné oslavy dvestoročnice narodenia J. M. Hurbana v Levoči,“ uviedla Ľudmila Hrehorčáková z Matice Slovenskej v Poprade.

Za spoluprácu pri projekte „Hurban“ odovzdal viceprimátor Popradu Mgr. Igor Wzoš ďakovné listy pra-pravnukovi J. M. Hurbana Ing. Svetozárovi Hrúzovi, ktorý žije v Poprade, Ľudmile Hrehorčákovej a Eduardovi Markovičovi. „To, že hovoríme materinským jazykom, žijeme vo vlastnej krajine, máme vlastnú kultúru, nie je samozrejmosťou. J. M. Hurban tomu veľmi pomohol. Do života sme uviedli autobus s jeho podobizňou. Identitu, že sme národ, by sme mali cítiť každý deň, nie len keď „naši“ hrajú dobrý hokej, futbal a pod.,“ dodal Igor Wzoš.

Jozef Miloslav Hurban sa narodil v Beckove, v rodine evanjelického farára Pavla Hurbana 19. marca 1817, ako druhé dieťa. Jeho hviezdne chvíle prišli v Slovenskom povstaní, keď sa štúrovci menia na hurbanovcov, ktorí si ho zvolia za historicky prvého predsedu Slovenskej národnej rady, ako navyššieho politicky-vojenského predstaviteľa Slovákov. Hovorí a píše sa o Hurbanovom vojsku a troch ťaženiach hurbanovských dobrovoľníkov, ktorých počet sa odhaduje na 30 000 mužov. Aspoň na pár mesiacov, od januára do apríla 1949 oslobodili celé Slovensko. A potom od januára 1956, keď v Modre odbavil pohreb zosluného, najbližšieho z najbližších Ľudovíta Štúra, ostal jedinou uznávanou hviezdou a opravdivým vodcom i otcom slovenského národa, stal sa kráľovskou korunou na jeho hlave…

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.