Popradská telocvičňa sa búrať nebude: Namiesto asanácie rekonštrukcia

Ešte v júni 2016 poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade schválili asanáciu budovy telocvične na Francisciho ulici. Dnes je všetko inak, budova prežije.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Popradská telocvičňa sa búrať nebude: Namiesto asanácie rekonštrukcia
Zdroj: Dnes24.sk

Dve desiatky tisíc eur na projekt!

Pôvodne chcelo popradské vedenie mesta budovu nechať zbúrať. Zámer si však na radnici premysleli a na prvom tohtoročnom zasadnutí (23.2.) v Poprade poslanci schválili stiahnutie uznesenia z júna a vyčlenili 24 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na jej rekonštrukciu.

Roky chátrajúcu telocvičňu na Francisciho ulici namiesto zbúrania opravia na prevádzkovú úroveň. „Tento zámer bol odobrený statickým posudkom. Vzhľadom na súčasný stav obalových konštrukcií a technickej infraštruktúry je nutné dať vypracovať komplexný projekt obnovy, ktorého súčasťou budú čiastkové projekty stavebných konštrukcií, kúrenia, zdravotechniky, elektrických častí, bleskozvodu a požiarnej ochrany,“ uviedol vedúci urbanizmu a priestorového plánovania Mestského úradu v Poprade Ľuboslav Mlynarčík. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie bude aj výkaz výmer a rozpočet realizačných prác.

Foto: Peter Handzuš

Zmena vízie, športovisko prežije

Samospráva avizovala, že vybudovanie novej telocvične aj s prístavbou by stálo do 900 000 eur. Rekonštrukcia bude podľa slov viceprimátora mesta Poprad Pavla Gašpera omnoho lacnejšia. Sumu na obnovu telocvične určí až samotné vypracovanie projektu. Objekt telocvične by mal slúžiť športom, ktoré v meste nemajú až taký veľký priestor, ide napríklad o gymnastiku a kvôli vysokému stropu aj o volejbal.

Vlastníkom budovy je mesto Poprad. Po vyradení Základnej školy Francisciho II. zo siete škôl sa do roku 2013 telocvičňa prenajímala Strednej zdravotníckej škole, na jednorazové akcie či pre rôzne športové kluby. Stav telocvične sa však zhoršil, po narušení strechy voda poškodila nielen strop a steny, ale aj palubovku. Mesto v roku 2015 vyhlásilo súťaž na dlhoročný prenájom budovy, ale nikto o ňu neprejavil záujem.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame