Monika Gécziová Práca

Popradskí mestskí policajti hľadajú posily. Máte záujem? Toto všetko musíte spĺňať

Mestská polícia v Poprade hľadá do svojich radov nových členov. Každý, kto sa však chce policajtom stať, musí spĺňať viaceré predpoklady a požiadavky.

Ilustračný obrázok k článku Popradskí mestskí policajti hľadajú posily. Máte záujem? Toto všetko musíte spĺňať
Zdroj: Mesto Poprad

Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, zdravotná, telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, bezúhonnosť, vek nad 21 rokov, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme a vodičský preukaz skupiny B. To všetko sa od uchádzačov o prácu mestského policajta či policajtky požaduje.

Samotné výberové konanie, ktorému predchádza zaslanie požadovaných dokladov, ako sú žiadosť o prijatie, štruktúrovaný životopis, úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, prebehne v troch kolách.

Ako informoval náčelník Mestskej polície Poprad Marián Gardoš, prvé kolo je zamerané na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka, ktoré prebieha formou diktátu. Druhé kolo je zamerané na preverenie telesných zdatností a pozostáva zo šiestich disciplín, ktorými sú tlak činky v ľahu na lavičke, zhyby na hrazde, ľah-sed v časovom limite jednej minúty, skok z miesta do diaľky, 12 minútový beh a beh na 100 metrov.

Absolventi, ktorí budú v prvých dvoch kolách úspešní, sa podrobia psychologickému vyšetreniu, na základe ktorého budú vybraní vhodní kandidáti. „Títo kandidáti sú potom za účelom získania odbornej spôsobilosti vyslaní do školiaceho strediska Ministerstva vnútra a až po zložení záverečných skúšok a získaní odbornej spôsobilosti sa z nich stávajú mestskí policajti“ doplnil Gardoš s tým, že po nastúpení do útvaru budú prvé tri mesiace vykonávať službu pod dozorom starších skúsených policajtov, čím získajú praktické skúsenosti pri ochrane verejného poriadku.

Ak máte o prácu v radoch mestskej polície záujem, uzávierka prihlášok je 31. mája o 14:00 hodine, pričom potrebné je ju i požadované doklady doručiť v zalepenej obálke s označením „neotvárať – príslušník mestskej polície" do podateľne Mestského úradu v Poprade alebo ich poslať poštou na adresu mestskej polície.

Zdroj: Mesto Poprad

Rýchle správy

Najčítanejšie