Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  12 °C
Martin Sýkora Komunálne voľby

Zoznam popradských kandidátov na poslancov do MsZ: Je ich viac než dosť!

Poznáme kandidátov na poslancov, ktorí budú štyri roky rozhodovať o smerovaní mesta Poprad. Viete už, komu dáte svoj hlas? Ak nie, nechajte sa inšpirovať...

Ilustračný obrázok k článku Zoznam popradských kandidátov na poslancov do MsZ: Je ich viac než dosť!
Foto: Peter Handzuš

Volebný obvod č. 1

1. Anton Andráš, Ing., 65 r., viceprimátor, Krest'anskode­mokratické hnutie
2. Milan Antaš, PhDr., 62 r., pedagóg, Strana občianskej l'avice
3. Martin Baloga, Ing. arch., PhD., 37 r., architekt, Progresívne Slovensko
4. Stanislav Baran, JUDr., 61 r., právnik, Strana občianskej ravice
5. Viktor Bazyk, Ing., 50 r., informatik, nezávislý kandidát
6. František Bednár, 61 r., štatutár občianskeho združenia, nezávislý kandidát
7. Peter Bendik, Bc., 28 r., výkonný riaditel', nezávislý kandidát
8. Matej Bobovský, Bc., 23 r., študent, Smer – sociálna demokracia
9. Juraj Bondra, 58 r., trérier, podnikatel', nezávislý kandidát
10. Vladimír Božoň, Ing., 53 r., stavebný inžinier, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
11. Marek Budzák, Ing., 48 r., manažér, nezávislý kandidát
12. Patrícia Bujňáková, PaedDr., 45 r., učitel'ka, Krest'anskode­mokratické hnutie
13. Perla Danková, Mgr., DiS.art., 53 r., zástupkyňa riaditel'a v ZUŠ, nezávislá kandidátka
14. Marek Duda, 36 r., štatutár občianskeho združenia, Slovensko do toho!
15. Peter Dujava, Ing., 41 r., riaditel' stavebnej spoločnosti, nezávislý kandidát
16. Tatiana Dvořáková, Ing., 50 r., ekonómka, Smer – sociálna demokracia
17. Dušan Dysko, Ing., 61 r., strojný inžinier, Demokratická strana
18. Marcela Floreková, 53 r., asistentka riaditel'a, Strana občianskej l'avice
19. Martina Fričová, Mgr., 41 r., právnička, nezávislá kandidátka
20. Milan Hámor, 69 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)
21 . Slavornfr Harabin, 39 r., technický riaditel', Sme rodina – Boris Kollár
22. Jana Hoššová, 35 r., finančná poradkyňa, nezávislý kandidát
23. Tatiana Husárová, Mgr., 46 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
24. Radoslav Ivan, Ing. arch., 41 r., architekt, Demokratická strana
25. Jaroslav Jabrocký, 38 r, konatel' spoločnosti, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (oľano)
26. Peter Jachymiak, 56 r., opatrovatel', Doma dobre
27. Ján Jakubčák, 45 r., vedúci bioelektrárne, Komunistická strana Slovenska
28. Ondrej Kavka, Ing., 57 r., živnostník, občiansky aktivista, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
29. Lukáš Kober, PhDr., PhD., 34 r., odborný asistent, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
30. Štefan Kolcún, Ing., 56 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
31 . Ondrej Kovalčík, 28 r., vodič/farmár, Komunistická strana Slovenska
32. Slavomír Kravčak, Ing., 42 r., prednosta Okresný úradu Poprad, Smer- sociálna demokracia
33. Radovan Kret, Ing., 34 r., technický pracovnfk oddelenia investfcií PVS a.s., nezávislý kandidát
34. Ján Kriššák, Ing., 65 r., stavebný inžinier, Slovensko do toho!
35. Jozef Kubus, 55 r., invalidný dóchodca, nezávislý kandidát
36. Igor Lupták, Ing., 56 r., ekonóm, konatel', Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
37. František Majerský, Mgr., 34 r., záchranár, manažér, nezávislý kandidát
38. Peter Mlynár, Ing., 38 r., obchodný riaditel', Slovenská národná strana
39. Veronika Mlynárová, Mgr., 37 r., riaditel'ka ÚPSVaR, Slovenská národná strana
40. Bystrfk Mucha, Ing., 49 t., riaditel' konzultačnej firmy, nezávislý kandidát
41 . Anna Ondrušeková, PaedDr., 59 r., riaditel'ka Tatranskej galérie v Poprade, nezávislá kandidátka
42. Jana Oprondeková, Mgr., 36 r., materská dovolenka, Jednota – l'avicová strana Slovenska
43. Jana Pavelčáková, Mgr., 55 r., učitel'ka, Krest'anskode­mokratické hnutie
44. Martin Polovka, 29 r., predajca elektroniky, Slovensko do toho!
45. Zuzana Rel'ovská, Mgr., 33 r., účtovníčka, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní rudia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
46. Angelika Repáňová, PhDr., 36 r., sociálny pracovník, Strana občianskej l'avice
47. Róbert Rojko, Ing., 49 r., súdny znalec, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
48. Marián Saraka, 38 r., vedúci dopravy, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní rudia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
49. Anna Schlosserová, 62 r., t,lmočníčka posunkovej reči, nezávislá kandidátka
50. Mária Slavkovská, Mgr., 54 r., učitel'ka, Smer – sociálna demokracia
51. Jozef Solus, Mgr., 46 r., pedagóg, podnikatel', nezávislý kandidát
52. Ján Sýkora, PhDr., 53 r., riaditel' ÚPSVaR Kežmarok, Smer – sociálna demokracia
53. Peter Szabó, 37 r., vodič z povolania, Doma dobre
54. Radoslav Ščuka, 44 r., hlavný kontrolór, Naj – nezávislost' a jednota
55. Tomáš Štěpán, 31 r., administratívny pracovnfk, nezávislý kandidát
56. František Štolc, Bc., 38 r., tréner radového hokeja, Slovenská národná strana
57. Dana Štrbianová, Mgr., 57 r., SZČO, Slovenská-národná strana
58. Jozef Švajka, Mgr., 34 r., zástupca pre rozvoj podnikania PEPSI-COLA SR, nezávislý kandidát
59. František Švirloch, Bc., 60 r., konatel' Pohrebno-cintorínskych služieb s.r.o. Poprad, nezávislý kandidát
60. Ján Vaľko, Ing., Mgr., 47 r., ekonóm, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
61. Roman Vitko, Mgr., PhD., 34 r., pedagóg, Krest'anskode­mokratické hnutie
62. Mária Vojtaššáková, PaedDr., 46 r., pedagogička, Strana občianskej l'avice
63. Denisa Vozáková, Mgr., 38 r., účtovníčka, administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
64. Igor Wzoš, Mgr., 50 r., poslanec mestského zastupitel'stva, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Volebný obvod č. 2

1. Ľubomír Almáši, 31 r., pilot vrtuľníka, nezávislý kandidát
2. Michal Baran, Bc., 28 r., politológ, nezávislý kandidát
3. Milan Baran, Ing., 61 r., stavebný dozor, nezávislý kandidát
4. Marián Barilla, Ing., 42 r., dopravný inžinier, riaditel' Správy a údržby ciest PSK oblast' Poprad, nezávislý kandidát
5. Filip Bašista, 23 r., zamestnanec povrchovej bane, Kotleba – l'udová strana naše Slovensko
6. Jozef Benko, Ing., 32 r., podnikatel', Slovenská národná strana
7. Róbert Blažoň, Bc., 29 r., ekonóm, Most – Híd
8. Ľubornfr Božoň, Ing. arch., 42 r., architekt, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní rudia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
9. Peter Brenišin, MUDr., 58r., lekár, nezávislý kandidát
10. Martin Buday, 30 r., operátor vo výrobe, nezávislý kandidát
11. Milan Čonka, 55 r., murár, Strana tolerancie a spolunažfvania
12. Jakub Dančo, 20 r., študent, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
13. Jozef Dubašák, 41 r., administratfvny pracovník, nezávislý kandidát
14. Viera Dziviaková, 49 r., zdravotná sestra, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
15. Jozef Galajda, Mgr., 35 r., športový manažér, nezávislý kandidát
16. Lucia Gallovičová, Mgr., 39 r., učitel'ka SŠ, Krest'anskode­mokratické hnutie
17. Peter Gápa, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
18. Pavol Gašper, Ing., 56 r,. manažér, Demokratická strana
19. Miroslav Glevaňák, 61 r., živnostník, Krest'anskode­mokratické hnutie
20. Zdenka Hertelyová, RNDr., PhD., 38 r., vedecká pracovníčka, Krest'anskode­mokratické hnutie
21. Milan Hulvej, Bc., 24 r., podnikatel' – ekonóm, Sme rodina – Boris Kollár
22. Milan Chocholák, PhDr., 35 r., obchodný riaditel', nezávislý kandidát
23. Karol Ištok, Ing., 44 r., obchodný zástupca, Slovensko do toho!
24. Anna Jablonovská, 66 r., masérka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
25. Peter Jakubčák, 46 r., podnikatel', Komunistická strana Slovenska
26. Lukáš Jusko, Ing., 31 r., živnostník, Slovenská národná strana
27. Lukáš Kedzuch, 21 r., študent, nezávislý kandidát
28. Mária Komorová, Mgr., 57 r., učitel'ka, Smer – sociálna demokracia
29. František Kornaj, Ing., 49 r., ekonóm a manažér cestovného ruchu, nezávislý kandidát
30. Jakub Koščák, Ing., 60 r., elektrotechnik, Krest'anskode­mokratické hnutie
31. Jozef Košický, PhDr., 37 r., riaditel' centra sociálnych služieb v Poprade, nezávislý kandidát
32. Ján Košťálik, Mgr., 61 r., riaditel' základnej školy, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní rudia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
33. Matúš Kovalčík, 31 r., kuchár, Kotleba – l'udová strana naše Slovensko
34. Igor Kras, Ing., 54 r., prevádzkový riaditeľ, nezávislý kandidát
35. Miroslav Kromka, 33 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
36. Peter Leco, 41 r., technik, nezávislý kandidát
37. Igor Leščinský, 41 r,. vedúci predajne Slovak Telekom, Strana moderného Slovenska (sms)
38. Luboš Lištinský, Mgr., 35 r,, športový tréner, nezávislý kandidát
39. Rastislav Mačura, Mgr., 57 r., meteorológ SHMÚ, Spolu – občianska demokracia, Slobóda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
40. Alena Madzinová, Mgr., 61 r., vedúca školského úradu, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
41. Martin Mendroš, MSc., 32 r., ekonóm – investor, nezávislý kandidát
42. Helena Mezenská, Mgr., 45 r., SZČO, poradca a mediátor, Doma dobre
43. Marek Michalko, Ing., 34 r., ekonóm, nezávislý kandidát
44. Peter Michlík, 37 r., elektrotechnik, Slovensko do toho!
45. Júlia Mikšovská, dipl. tréner , 67 r., trénerka, Strana občianskej ravice
46. Margita Minarčáková, 63 r., odborná referentka špecialistka, Smer – sociálna demokracia
47. Valér Neumeister, Mgr., 46 r., pedagóg, Strana občianskej ľavice
48. Tatiana Ňukovičová, Ing., 39 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
49. Ivana Padarasová, 48 r., konatel'ka, Jednota – pravicová strana Slovenska
50. Róbert Pagurko, Ing., 34 r., vzt'ahový manažér, nezávislý kandidát
51. Štefan Pčola , Mgr., 45 r., manažér, nezávislý kandidát
52. Alena Pethöová, Ing., 45 r., stavebná inžinierka – súdna znalkyňa, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
53. Jozef Petrán, Ing., 68 r., dôchodca, Slovenská národná strana
54. Monika Pol'anová, RNDr., 62 r., primárka, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
55. Ľubica Pospíšilová, JUDr., 42 r., riaditerka odboru sociálnych veci a rodiny, Smer – sociálna demokracia
56. Monika Profantová, Ing., 40 r., pracovníčka štátnej správy, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a solidarita, Obyčajní l'udia a nezávislé osobnosti (ol'ano)
57. Mária Radačovská, MUDr., 62 r., lekárka, nezávislá kandidátka
58. Rudof Regeš, 51 r., komandujúci – majster Železničnej spoločnosti a.s., Slovenská rudová strana Andrej a Hlinku
59. Tomáš Semotam, 34 r., osobný tréner, nezávislý kandidát
60. Peter Sklenka, Mgr., 47 r., podnikatel', nezávislý kandidát
61. Ingeborg Swatonová, 61 r., cestovná sprievodkyňa, Kotleba – l'udová strana naše Slovensko
62. Ladislav Šimčák, Ing., 66 r., SZČO, Smer – sociáÍna demokracia
63. Peter Šturman, 39 r., pracovník v službách, Sme rodina – Boris Kollár
64. Ladislav Tkáč, 56 r., operátor výroby, Krest'anskode­mokratické hnutie
65. Angela Topoliová, 61 r., realitná maklérka, Strana občianskej l'avice
66. Miroslav Trembáč, PhDr., 53 r., manažér, Strana občianskej l'avice
67. Peter Vaščura, Mgr., 47 r., finančný poradca, nezávislý kandidát
68. Agnesa Zelená, Mgr., 59 r. riaditel'ka domova sociálnych služieb, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 10 poslancov.

Zdroj: poprad.dnes24.sk