Utorok 23. júl 2019 Oľga  17 °C
Monika Gécziová Samospráva

Poslanci mestského zastupiteľstva zasadli: Sledujte online prenos z rokovania

Vo štvrtok 14. júna opäť zasadli poslanci v rámci 4. plánovaného mestského zastupiteľstva mesta Poprad.

Video: Mesto Poprad / Zdroj: Facebook

Program zasadnutia:

l. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Poprad
4. Komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupitel'stva mesta Poprad
6. Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta
8. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
9. Odbor školstva, sportu a mládeže
10. Odbor výstavby
11. Informatívna správa o hospodaření obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. za rok 2018
12. Odbor ekonomický 12.01. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Závěrečnému účtu Města Poprad za rok 2018
13. Mestská polícia
14. Hlavná kontrolórka mesta
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

4. plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Poprad
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk