Monika Vengrínová Samospráva

Poslanci rozhodli o investičných akciách: Na čo všetko v Poprade pôjde vyše 1,5 milióna eur?

V rámci mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanci okrem iného rozhodovali i o zmene rozpočtu na rok 2015, keď schválili realizáciu rozpočtovaných akcií v celkovej hodnote viac ako 1,5 milióna eur. Na toto všetko sa použijú...

Ilustračný obrázok k článku Poslanci rozhodli o investičných akciách: Na čo všetko v Poprade pôjde vyše 1,5 milióna eur?
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

„Z veľkých investícií by som vyzdvihla rekonštrukciu veľkej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici zhruba vo výške 541 tisíc eur, ďalej rekonštrukciu bytového domu Xenón, kde sa v rámci druhej etapy bude rekonštruovať interiér a výťahy vo výške 440 tisíc eur a potom je to investícia, ktorá bude určená na digitalizáciu kina Tatran s technickými parametrami na premietanie 2D a 3D filmov, vo výške 110 tisíc eur,“ uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková s tým, že ďalších, približne 338 tisíc eur pôjde do školstva v meste.

V rámci týchto investícií pôjde o prestavbu plochej strechy na sedlovú v objekte Materskej školy na Okružnej ulici v správe ZŠ s MŠ na Francisciho ulici s predpokladanými výdavkami vo výške 120 000 eur, ďalej na doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote vo výške 20 tisíc eur a budovy základnej školy na tej istej ulici v sume 60 tisíc eur. Hydroizolácia by sa mala doplniť i na budove Základnej školy na Komenského ulici, kde by sa tiež mala vybudovať dažďová kanalizácia, to všetko s výdavkami, ktoré sú predpokladané vo výške 102 200 eur. Výdavky vo výške 20 tisíc eur schválili poslanci na nákup malotraktora – kosačky pre Stredisko služieb škole a 6 300 eur na nákup 150 litrového kotla pre potreby školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou na Komenského ulici.

„Poslanci na MsZ schválili i investície do štúdií a prípravných projektových dokumentácií vo výške 99 tisíc eur,“ objasnila Púčiková. Tie sa týkajú rekonštrukcie chodníka na Francisciho ulici, prestavby križovatky na ulici Ludvíka Svobodu a ulice Rázusovej na okružnú križovatku, či na prestavbu križovatky na Hraničnej ulici rovnako na okružnú križovatku. Prípravné a projektové dokumentácie sa týkajú i revitalizácie vnútrobloku ulíc Murgašovej, Vajanského a Mnoheľovej, parkoviska na ulici Rastislavovovej na JUHu III a parkoviska pred bytovým domom Erbium, takisto na sídlisku JUH, ako i cyklotrás v meste a protihlukovej steny na ulici Pod bránou, či projektu workoutparku. Štúdia na dopravné riešenie územia ulíc Levočská – Rovná – Kukučínova – Štefánikova – Športová, smer Spišská Sobota a Poprad – Veľká (Ul. Rovná) vyjde 7 500 eur.

Schválené financie pôjdu i do urbanisticko-krajinkárskej štúdie Centrálneho mestského parku – Rašeliniska, ktorá zahŕňa skate park a psí park a do štúdie Mestských rekreačných lesov. Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie s predpokladanými výdavkami 10 tisíc eur sa bude týkať prístavby a prestavby Materskej školy na Tranovského ulici a pripravuje sa i dokumentácia stabilizácie brehu Hozelského potoka v Strážach pod Tatrami.

„Predpokladám, že ak nám počasie bude priať, tak všetky investičné akcie budú v tomto roku aj zrealizované s tým, že z rezervy 1 800 tisíc, ktorá bola schválená na decembrovom zastupiteľstve ešte ostalo zhruba 180 tisíc eur. Predpokladám tiež, že na ďalších zastupiteľstvách ešte budú prischválené nejaké ďalšie investície,“ uzavrela vedúca ekonomického oddelenia. Všetky investície budú financované z troch zdrojov, a to, čiastočne prebytkom z bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a prostriedkami z rezervného fondu.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie