Monika Vengrínová Samospráva

Poslanci v Poprade schválili dôležitý dokument o sociálnych službách: 4 priority odklepnutého plánu!

Komunitný plán sociálnych služieb na nasledujúcich päť rokov schválili poslanci na dnešnom Mestskom zastupiteľstve. V rámci neho sú vytýčené štyri priority.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci v Poprade schválili dôležitý dokument o sociálnych službách: 4 priority odklepnutého plánu!
Zdroj: TASR

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám občanov mesta v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú odkázaní na pomoc. Podľa primátora Jozefa Švagerka je komunitný plán jednou z častí plánu rozvoja obce, na ktorom mesto pracuje.

Štyri priority

„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na roky 2015 až 2020 bol vypracovaný na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na uvedené roky, ktoré vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ uvádza sa v materiáloch MsZ.

Podľa slov viceprimátora Pavla Gašpera obsahuje tento plán štyri priority, pričom prvou je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunít. Ďalšou je podpora prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť.

Ďalšou prioritou je podpora rozvoja sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Poslednou prioritou je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Cenová dostupnosť ako najväčšia výzva

„Základnými cieľmi komunitného plánu je vytvorenie denného stacionára pre mladšiu vekovú skupinu, vybudovanie denného centra pre seniorov na sídlisku Juh a vytvorenie nízkoprahového denného centra pre osoby bez prístrešia a v zlej životnej situácii,“ uviedol Gašper s tým, že v neposlednom rade je potrebné rozšírenie terénnej sociálnej práce pre marginalizované rómske skupiny.

Potrebné je, podľa neho, rozšíriť kapacity sociálnych služieb vo všeobecnosti, čo súvisí najmä so starnutím obyvateľstva a jednou z najväčších výziev bude zachovanie cenovej dostupnosti sociálnych služieb. Komunitný plán bol zverejnený na pripomienkovanie širokej verejnosti prostredníctvom webového sídla mesta Poprad a zároveň bol doručený všetkým poskytovateľom sociálnych služieb v meste.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie