Poznáme NAJ PEDAGÓGOV 2018: Počas Dňa učiteľov si prevzali ocenenia

Mesto Poprad vyhlásilo 4. ročník ankety NAJ PEDAGÓG 2018. Pri príležitosti Dňa učiteľov tak opäť ocenilo najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Poznáme NAJ PEDAGÓGOV 2018: Počas Dňa učiteľov si prevzali ocenenia
Zdroj: Mesto Poprad

Školy po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov a rodičov nominovali spolu 18 pedagogických zamestnancov. Každá škola mohla nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Osobitne boli hodnotení pedagógovia zo stredných škôl. Odborná porota následne z predložených návrhov určila víťazov v jednotlivých kategóriách.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec
Gabriela Leštachová-Rošková, ZUŠ Štefánikova

Učiteľka hudobnej náuky a hry na flaute. Od jej príchodu do ZUŠ v Poprade v roku 2013 sa medzi žiakmi zvýšila obľúbenosť dovtedy pomerne problémového predmetu hudobná náuka. Pani učiteľka si vytvorila k žiakom srdečný a priateľský vzťah, motivuje ich tým, že vyrába vlastné učebné pomôcky, vymýšľa pre deti rôzne hry a tvorivé úlohy. Výsledkom je zapojenie žiakov do postupovej súťaže Hnúšťanský akord, v ktorej žiacke družstvá zvíťazili 3× po sebe a v krajskom kole a uspeli aj na celoslovenskom kole. Ako flautistka vedie žiakov k aktívnemu vzťahu k hudbe, pričom okrem výchovy sólových hráčov spája deti troch popradských ZUŠ v súbore priečnych fláut. Sama je aktívnou hudobníčkou , pričom jej interpretačné a organizátorské aktivity sú spojené najmä s dámskym zoskupením LA SPERANZA známym už v rámci celého Slovenska.

2. Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami
Mária Rybková, MŠ pri ZŠ Záborského

Vo svojej 38-ročnej pedagogickej praxi dosiahla mnohé mimoriadne výsledky, bola priekopníčkou pri zavádzaní nových projektov do materskej školy, čím inšpirovala aj ostatné MŠ:

 • projekt LEGO DACTA,
 • vybudovanie SOĽNEJ TRIEDY,
 • organizovanie LYŽIARSKEHO VÝCVIKU pre deti MŚ,
 • projekt DETSKÉ MESTEČKO – v spolupráci s Nadáciou Allianz (vybudovanie dopravného ihriska na školskom dvore),
 • zriadenie/vybu­dovanie INFRASAUNY v priestoroch MŚ,
 • reprezentácia školy, mesta, kraja a SR zapojením do projektu EURO ROZPRÁVKY.

3. Zaslúžilý učiteľ
Jarmila Cervová, ZŠ s MŠ Komenského

Skúsenosti, postoj k svojej profesii, zapálenosť pre zdokonaľovanie výchovno-vyučovacieho procesu a zanietenie, s ktorým pracovala, boli inšpiratívne aj pre mladších kolegov. Aj napriek 38-im odpracovaným rokom v školstve (z toho 21 rokov vo funkcii riaditeľky školy) bola pre žiakov oporou i vzorom, bola známa tiež svojim chápavým a ľudským prístupom k žiakom, rodičom, pedagógom a zamestnancom školy. Aktívne sa podieľala na:

 • dlhoročnej a neúnavnej práci pre rozvoj školy,
 • organizácii medzinárodných basketbalových turnajov,
 • získavaní sponzorov pre školu,
 • organizácii medzinárodných školských projektov
 • spolupráci s miestnymi organizáciami, …

STREDNÉ ŠKOLY

1.Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami
RNDr. Silvia Bartošová, Spojená škola, Ul.D.Tatarku

Dlhoročná učiteľka biológie a chémie v bilingválnej sekcii Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade. V rokoch 2014–17 dosiahla mimoriadne výsledky so svojím žiakom Oliverom Pitoňákom, ktorého počas jeho štúdia pripravovala na biologické olympiády postupne vo všetkých kategóriách. Oliver povyhrával krajské i celoslovenské kolá, vďaka čomu sa kvalifikoval do žiackeho tímu a reprezentoval Slovensko na celosvetových kolách biologickej olympiády v Indii, vo Vietname a vo Veľkej Británii dokonca získal 2.miesto v jednej z kategórií. Svojím zodpovedným prístupom a nasadením v práci učiteľa biológie, hlavne v mimoškolskej činnosti, v jej obsahovom a motivačnom rozsahu si plne zaslúži ocenenie Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami.

2. Zaslúžilý učiteľ
Dušan Žiška, PhDr., Obchodná akadémia Poprad

Dlhoročný pedagogický zamestnanec Obchodnej akadémie Poprad v aprobácii dejepis – slovenský jazyk a literatúra. Dvadsať rokov pôsobil v škole ako zástupca riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Od júla 2017 je na starobnom dôchodku. Ako pedagóg počas 40 rokov svoje pedagogickej praxe vynikal profesionálnosťou, odbornosťou, tvorivosťou, pracovitosťou a sebadisciplínou. Jeho rukopis – vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a schopnosť efektívneho riadenia vytvárali pozitívne ovzdušie pre rozvoj školy. Je spoluautorom publikácie Poprad – história mesta na starých pohľadniciach, ktorú Akreditačná rada ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu schválila ako stredoškolskú učebnicu na výučbu regionálnych dejín. Dve funkčné obdobia bol poslancom MsZ mesta Poprad, svoje bohaté vedomosti z histórie odovzdával občanov ako lektor v Centre pre celoživotné vzdelávanie na Univerzite tretieho veku Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2018 sa uskutočnilo počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame