Poznáte Jána Brokoffa zo Spišskej Soboty? Je známy celej Európe!

Dňa 16. júna 2017 sa v Poprade uskutoční konferencia Náš slávny rodák Ján Brokoff. Podujatie je súčasťou širšie koncipovaného projektu Most menom Brokoff.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Poznáte Jána Brokoffa zo Spišskej Soboty? Je známy celej Európe!
Zdroj: wikimedia.com

Konferencia sa uskutoční iba 7 dní pred dňom, v ktorom si pripomenieme 365. výročie narodenia tohto sochára, ktorý je považovaný za jedného zo spolutvorcov barokovej Prahy. Autormi projektu sú Fabián Gordiak a Mikuláš Argalács, jeho realizáciu zastrešila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

„Našli sme pochopenie a pomoc vo vedení Mesta Poprad a pri organizovaní konferencie aj vo vedení Štátneho archívu Prešov – pracovisko Archív Poprad. Cieľovou skupinou konferencie sú učitelia dejepisu a výtvarnej výchovy popradských škôl, ako aj odborná verejnosť mesta. Im budú žiaci z popradských škôl, konkrétne základných škôl v Spišskej Sobote a vo Veľkej, ako aj zo Spojenej školy Dominika Tatarku prezentovať dobu, v ktorej Ján Brokoff žil a topografiu jeho diela. Na záver konferencie predstavia zborník, v ktorom je na Slovensku po prvý raz v takom rozsahu predstavené dielo Jána Brokoffa,“ informoval Mikuláš Argalács.

Konferencia má aj medzinárodný rozmer, pretože jednou z prednášajúcich bude aj Dana Stehlíková, z Národného múzea v Prahe. Celý projekt Most menom Brokoff bude zavŕšený v roku 2018 viacerými podujatiami najmä v Českej republike, osobitne v Prahe, pretože v spomenutom roku uplynie 300 rokov od úmrtia Jána Brokoffa.

„Náš projekt ráta pri tejto príležitosti nielen s aktívnou účasťou ľudí z Brokoffovho rodného mesta na českých podujatiach, ale aj s multimediálnym podujatím v Poprade, vrátane študentského dokumentárneho filmu či divadelného predstavenia,“ uzavrel Argalács.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame