Martin Novodomec Rôzne

Martin Novodomec: Prečo silná rodina a nie ekonomika?

Silná rodina, lepšia Európa! Nie ideologická, ale významne ekonomická cesta, ktorú Európa cez rodinu môže získať! Vízia silnej rodiny je postavená na dobre fungujúcich pilieroch slušnej životnej úrovni, zamestnaní a správnych hodnotách.

Ilustračný obrázok k článku Martin Novodomec: Prečo silná rodina a nie ekonomika?
Foto: Martin Novodomec

Dobrá rodina je základnou časťou dobre fungujúcej spoločnosti. To nie spoločnosť tvorí rodinu, ale veľa rodín vytvára celú spoločnosť. Tak aj ekonomika je tvorená jednotlivými menšími ekonomickými celkami. Či už to je zamestnanec, živnostník alebo podnik. Každý tvorí nejaké hodnoty, ktoré sa neskôr agregujú do niečoho kvantitatívneho, do nejakej ekonomiky. Práve rodina je tým istým ekonomickým celkom ako štát, samozrejme len trochu v menšom, no nemenej dôležitom. V rodine sú príjmy a výdavky, ktoré jej vytvárajú životnú úroveň. Ak je dobrý príjem, ak je dobré zamestnanie pre otca i mamu, tak životná úroveň rastie a rodina sa stáva silnejšou.

Toto sa stalo fundamentom pri založení Európskej únie. Napomáhanie rastu životnej úrovne, zvyšovanie zamestnanosti a posilňovanie rodiny. Ak bude mať otec zamestnanie, čím vytvorí slušnú životnú úroveň pre členov rodiny, posilnia sa rodiny a celá spoločnosť.

To, čo proklamujú niektoré strany a kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, že vytvoria množstvo pracovných príležitostí a pritiahnu zahraničných investorov, považujem za nereálne, vzhľadom na samotný fakt podielu získania mandátu z celkového počtu pre Slovensko (matematika a reálna politická sila nepustí). KDH má jasnú predstavu ako chce reálne vytvoriť pracovné miesta a systémovo zlepšiť podmienky na zamestnanie, čo je možné aj prostredníctvom menšieho počtu hlavne skúsených mandátov zastúpených v Európskom parlamente. Vytvoriť legislatívny rámec na zvýhodnenie rodinných podnikov. Podporiť zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov a ľudí nad 45 rokov daňovými a odvodovými výhodami pre zamestnávateľov, pretože tieto dve skupiny tvoria najväčší podiel nezamestnaných na Slovensku. Podpora regionálneho rozvoja, zacielená na cestovný ruch či už efektívnejšou propagáciou Slovenska v celej Európe, alebo vytvorením Karpatskej makroregionálnej stratégie. Presadzovať spravodlivé systémové riešenia pri podpore veľkých investorov, ktoré nediskriminujú malých a stredných podnikateľov, ale zabezpečujú dlhodobú udržateľnosť pracovných miest predovšetkým v málo rozvinutých regiónoch. Európsky parlament je legislatívny orgán a je v jeho právomoci systematicky a programovo vytvárať podmienky pre zlepšenie zamestnanosti, no získanie nových investorov je na pleciach domácej exekutívy.

A preto je ekonomická stabilita a rast každého štátu závislá na ekonomickej sile rodiny. Absolútna sila rodiny, ktorá je založená na slušnej životnej úrovni a zamestnaní, je do budúcnosti významnejšia, ako krátkodobé a nesystematické nástroje zamerané na rýchlu a neefektívnu spotrebu.

Martin Novodomec – Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu www.martinnovodomec.sk

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM