Peter Handzuš Rôzne

Predstavujeme kandidátov na post primátora: Ing. Milan Baran

Emailom sme rozposlali kandidátom na primátora Popradu niekoľko otázok, odpovede na ne prinášame v pôvodnom znení a redakcia portálu Poprad24 nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Odpovedá Ing. Milan Baran

1. Aké je Vaše životné krédo?

Od malička som bol svojimi rodičmi i vynikajúcimi učiteľmi vychovávaný k slušnosti, úcte a ochote pomôcť, byť oporou. Preto moje životné krédo znie- Ľudia majú prednosť. Touto zásadou som sa riadil v období, keď som pracoval v oblasti stavebníctva, ale hlavne v období práce vo verejných službách- prednostu Okresného úradu, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja, poslanca mesta Poprad a VÚC za okres Poprad.

2. Čo by mali o Vás Popradčania vedieť?

Mám 53 rokov. Som ženatý a mám dve deti. Narodil som sa a celý svoj produktívny život žijem v Poprade. Dôverne poznám celé mesto- býval som v Centre, vo Veľkej, na starom Juhu a teraz na sídlisku Juh III. Hrával som futbal za LVS Poprad i v Strážach. Podieľal som sa na rekonštrukcii historických budov v Spišskej Sobote a Strážach (radnica), na výstavbe sídliska Juh i v Matejovciach. Po ukončení Gymnázia som vyštudoval stavebnú fakultu VŠT Košice a až do roku 1998 som pracoval ako manažér investičnej výstavby. V rokoch 1998– 2002 som zastával post prednostu Okresného úradu a v nasledujúcom volebnom období prednostu Obvodného úradu pre okresy Poprad a Levoča. V období 2006– 2009som bol podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2010 som sa vrátil k svojej profesii a následne od októbra som na poste prednostu Obvodného úradu. V roku 2004 som bol šéfom krízového štábu počas veternej kalamity vo Vysokých Tatrách. Od roku 1994 zastupujem záujmy spoluobčanov v mestskom zastupiteľstve. V roku 2009 som bol občanmi znovu zvolený za poslanca Prešovského samosprávneho kraja, kde už druhé volebné obdobie úspešne získavam podporu a finančné prostriedky pre naše mesto- rekonštrukcia Gymnázia, Tatranskej galérie, Podtatranského múzea, mosta z kruhového objazdu na Partizánsku ulicu, nákup 20 nových autobusov pre SAD Poprad.

3. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať na post primátora mesta Poprad?

Z môjho poznania , praxe, skúseností a životného kréda pramení moja snaha byť primátorom nášho mesta. Konám tak aj na základe výzvy a povzbudenia mnohých z Vás- Popradčanov. Pociťujem Vašu dôveru ako záväzok a tento krok ako poslanie. Ja sám rozhodnutie kandidovať považujem za pokračovanie mojej doterajšej práce a cítim ho súčasne ako zavŕšenie mojej práce vo verejných službách.

4. Čo je podľa Vás najväčší neriešený problém v Poprade a ako by ste ho vyriešili?

Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať jednou vetou.. Vo vecnej rovine je týchto problémov veľmi veľa. Ich riešenie ponúkam v desiatich tézach svojho volebného programu, ktorý bol prekonzultovaný s odborníkmi žijúcimi v našom meste. Napr. komunálne byty pre mladú generáciu- v tejto oblasti som dlhé roky pôsobil a na riešenie bývania sa chcem sústrediť. Sú to aj možnosti voľno časových aktivít pre všetky generácie v meste- plánujem výstavbu centrálneho mestského parku- so zázemím pre kultúru, poznávanie, rekreačný šport, aktívny oddych. Každý však vie, že najťažšia je práca s ľuďmi. Za svoju prioritu považujem, aby mesto bolo riadené čestne ,slušne a s úctou k občanovi. Mojou snahou je mesto:

  • Otvorené a transparentné- kde budú všetci občania cítiť, že môžu vplývať na jeho rozvoj a kontrolovať výkon samosprávy.
  • Múdre a koncepčné- kde sa budú prijmať zodpovedné, prospešné pre všetkých občanov dnes aj v budúcnosti- nie s náhodilým zahusťovaním sídlisk. Či výstavbou na úkor zelene.
  • Komunikatívne- ktoré bude vnímavé k názorom všetkých občanov, prejavujúcich záujem o veci verejné
  • Priaznivé pre spokojný a bezpečný život- svojich občanov i všetkých návštevníkov s ponukou kvalitnej kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, športového vyžitia.

5. Ako chcete osloviť mladých voličov, aby prišli voliť?

Za mladých voličov považujem mládež a mladé rodiny. Pre mladé rodiny chcem rozbehnúť výstavbu komunálnych bytov, zlepšiť podmienky podnikateľského prostredia pre zvýšenie zamestnanosti, kvalitu vzdelávania na školách a v materských škôlkach nielen modernizáciou budov, ale i modernizáciou školskými pomôckami, interaktívnymi tabuľami, počítačmi a podobne. Za dôležité považujem vyrovnávanie rozdielov daných sociálnym postavením i podpore talentov v oblasti školských olympiád, športu a umenia- pre tieto deti zriadime štipendium mesta Poprad. Pre obe skupiny považujem za dôležité vytvoriť priestor na voľno časové aktivity. Navrhujem vytvoriť centrálny mestský park na ploche medzi sídliskom JUH III a št. cestou I/ 18. Park bude mať tri základné funkcie: a. Rašelinisko- bude naďalej chránené a bude ním viesť náučný chodník. b. Zelený park- bude tvoriť vysoká zeleň s oddychovými lavičkami, pobytové zelené lúky, kde bude v jednej časti arboretum, v ďalšej bude priestor s pripravenými ohniskami na guláše a opekačky, detské pobytové lúky budú s rôznymi atrakciami pre deti. c. Park kultúry a športu- bude tvoriť galéria v prírode, amfiteáter, priestory pre cirkusy a kolotoče. Areál bude mať ústredný priestor s koncertnou a diskotékovou sálou, cukrárňami, kaviarňami a drobnými službami, priestormi pre halový šport. Vonkajší športový areál bude pre tradičné letné a zimné športy.

6. Čo budete riešiť ako prvé, ak budete zvolený za primátora mesta?

Odpoveď som už naznačil v štvrtej otázke. Viesť mesto k zmene štýlu riadenia formou otvorenosti, komunikatívnosti, transparentnosti a koncepčnosti jednoducho VRÁTIŤ MESTO ĽUĎOM. Zároveň za rovnako dôležité považujem v rozpočtovej politike mesta, aby možnosti, potencial a zdroje finančných prostriedkov, ktoré naše mesto má, boli koncepčnou a zodpovednou politikou využité na to, aby sme boli úspešní nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM