Peter Handzuš Rôzne

Presun modrých vláčikov z podtatranského regiónu sa odkladá

Modré vláčiky, teda vlakové jednotky radu 840 jazdiace na trati Poprad - Tatry – Plaveč, ostávajú slúžiť cestujúcim do konca decembra. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ich plánovala od 4. marca presunúť a nahradiť červenými vláčikmi, ktoré ver

** „Rozhodnutím ZSSK, a. s., a ministerstva dopravy sa vytvorilo časové obdobie a podpora pre zostavenie grafikonu aj s našimi návrhmi pre trať 185 a možné zavedenie vlakov EURORÉGIÓ Goral do Muszyny a následne do Krakova. Aby sme zachránili modré vláčiky pre podtatranský región natrvalo, čaká nás ešte veľa práce a hlavne intenzívny lobing. Máme na to deväť mesiacov, aby sme do prijatia nového grafikonu prevádzkovateľa presvedčili,“** zdôraznila prednostka Obvodného úradu (OÚ) v Starej Ľubovni Zita Pleštinská.

Trať, ktorá spája mestá Poprad, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa, Plaveč s Lipanmi, je jednokoľajná železničná trať a podľa prednostky má perspektívu cezhraničného železničného prepojenia cez poľské mestá Muszyna, Krynica, Stary Sącz, Nový Sącz, Tarnów až do Krakova. „Železničná doprava je v mnohých prípadoch efektívnym dopravným systémom, environmentálne vyhovujúcim. Uvedomujem si potrebu prijímania opatrení na zefektívnenie železničnej dopravy a práve aj preto komunikujem so všetkými zainteresovanými vo veci integrovaného dopravného systému, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. Rovnako si však uvedomujeme potrebu väčšieho využívania železničnej dopravy aj obyvateľmi tohto regiónu,“ upozornila Pleštinská.

Územné samosprávy v tomto regióne sú podľa nej pripravené prijať spoločné opatrenia na zvýšenie záujmu o tento druh dopravy zo strany obyvateľov. Iniciatívu jej aktéri, ktorými sú prednosta OÚ v Poprade Milan Baran, primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, Pleštinská a Ján Soliar z Kežmarku, postavili na štyroch základných prioritách. „Zachovanie motorových jednotiek radu 840 na železničnej trati číslo 185 Poprad Tatry – Plaveč, integrovaná doprava vo verejnom záujme ako podpora zachovania a zefektívnenia regionálnych tratí, zvýšenie záujmu zo strany cestujúcich o túto regionálnu trať a v neposlednom rade zatraktívnenie cestovania v podtatranskom regióne s možnosťou zavedenia vlaku EURORÉGIÓ GORAL na trati Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Podolínec – Stará Ľubovňa – Plaveč – Muszyna – Krynica – Stary Sącz – Nový Sącz – Tarnów – Krakov,“ vymenúva Pleštinská.

Aj vďaka rokovaniu, ktoré sa na OÚ v Starej Ľubovni uskutočnilo v stredu (7. 3.), sa presun modrých vláčikov z podtatranského regiónu odsunul. Zainteresovaní však hľadajú možnosti, aby podtatranský región uspel v rámci pripravovaného nového modelu dopravnej obsluhy, hlavne vďaka svojmu turistickému potenciálu.

Text: TASR Foto: Mediaportal

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie