Peter Handzuš Rôzne

Pri budovaní cyklotrás musíme ťahať za jeden koniec

Vo štvrtok, 02.02.2012, sa na pôde obecného úradu vo Veľkej Lomnici uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov podtatranských obcí a miest k téme cyklotrás pod Tatrami.

Ako už v úvode tohto pracovného stretnutia poznamenal p. Mgr. Peter Duda, starosta obce Veľká Lomnica, cieľom tohto prvého stretnutia bolo zoznámenie sa so skutkovým stavom rozpracovania plánov cyklotrás v území obcí a miest od Popradu po Spišskú Belú a spoznanie ambícií a reálnych možností jednotlivých obcí. Pracovného stretnutia sa okrem zástupcov miest Vysoké Tatry, Poprad, Spišská Belá a Kežmarok, zúčastnili tiež aj starostovia obcí Huncovce, Veľký Slavkov, Stará a Nová Lesná, Batizovce, Štôla, Mengusovce a Gerlachov. Okrem samosprávy sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia OZ Pro Tatry, RRA Horný Spiš a Regiónu Tatry.

Na stretnutí bolo skonštatované, že mnohé zo samospráv sú dnes v téme cyklotrás a ich zmysluplného prepojenia od Popradu po Spišskú Belú v rôznych úrovniach pripravenosti. Niektoré z nich len začínajú uvažovať o potrebe ich vybudovania, iné už majú predstavu aj ich samotného trasovania a prepojenia medzi katastrami, iné už majú pripravené štúdie, projektové dokumenty pred vydaním stavebného povolenia, až po také, akým je napríklad samotné mesto Spišská Belá, ktoré má na svoje potreby pripravené dokumenty vo fáze pripravenosti na stavebné konanie. Faktom však ostáva, že rôzne stupne pripravenosti nie sú doteraz zmonitorované a tak každý zo subjektov prácne hľadá možnosti ďalšieho napredovania sám. Tento stav by sa však dal skvalitniť tým, ak by všetky dotknuté obce a právnické osoby združili spoločné snahy do jedného úsilia koordinovať spoločný postup pri realizácii týchto potrebných cykloturistických prepojení. Práve obec Veľká Lomnica je, podľa slov jeho starostu, obcou v ktorej sa stretávajú nielen snahy, ale aj možnosti prepájania územia medzi Popradom a Spišskou Belou, čo je potrebné v maximálne možnej miere využiť a znásobiť tak budúce efekty rozvoja regiónu a zvyšovania jeho návštevnosti. Je však preto potrebné zapojiť do snáh obcí aj iné orgány štátnej správy, ako napr. Správu a ŠL TANAP-u, či správcu rieky Poprad.

Na pracovnom stretnutí v krátkosti predstavil projekt už zrealizovanej cyklotrasy aj primátor mesta Spišská Belá, JUDr. Štefan Bieľak. Zdôraznil, že projekt cyklotrasy Belianske Tatry – spolu a lepšie, bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. So svojimi skúsenosťami s trasovaním a budovaním cyklotrasy sa do diskusie zapojil aj zástupca mesta Poprad, p. Ing. Jozef Durbák. Obe mestá sú zároveň v podtatranskom regióne jedinými subjektmi s reálnymi skúsenosťami a prehľadom, ktorý si budovanie cyklotrás vyžadujú. Celkovú predstavu riešenia cyklotrás okolo Tatier v rámci slovensko – poľského združenia Euroregión Tatry prezentovali tiež jeho zástupcovia, p. Ing. Eva Kelbelová a Milan Nevlazla. Rovnako aj zástupca mesta Vysoké Tatry, p. Ing. Darina Žembová prezentovala, že v rámci novovzniknutej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry bol podaný malý projekt v spolupráci s Regiónom Tatry, ktorého cieľom je príprava projektovej dokumentácie budúcej cyklotrasy medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou.

V závere pracovného stretnutia sa jeho účastníci dohodli, že budú spoločne koordinovať svoje snahy v tejto oblasti. Zastrešovať pri tejto činnosti ich bude OZ Pro Tatry, ktoré zmapuje doteraz uskutočnené aktivity, zámery a už zrealizované úseky a spoločnými silami sa budú hľadať aj finančné možnosti ďalšieho rozvíjania týchto snáh. Podpora pre tieto ciele sa bude hľadať nielen v rozpočtových možnostiach dotknutých obcí, ale aj prostredníctvom iných foriem financovania, ktorými môžu byť Prešovský samosprávny kraj, Program spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, ako aj ďalšie možnosti, ktoré je potrebné zmapovať a posúdiť. Iniciatívu v danej oblasti už však bude vyvíjať OZ Pro Tatry v spolupráci s ďalšími aktérmi rozvoja regiónu pod Tatrami.

cyklotrasy_jednanie
2
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie