Peter Handzuš Rôzne

Pri voľbe poslancov sa treba pozrieť na záhlavie hlasovacieho lístka

Pri voľbe poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev je potrebné všímať si záhlavie hlasovacieho lístka.

Ako poukázala zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lívia Škultétyová, bude na ňom uvedený maximálny počet kandidátov, ktorých možno v danom volebnom obvode zakrúžkovať.
Volič za plentou vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného/mestského zastupiteľstva a jeden pre voľby starostu alebo primátora. Na lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Môže pritom zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre starostu eventuálne primátora volič zakrúžkuje poradové číslo kandidáta.
Pokiaľ volič zakrúžkuje menej kandidátov, ako je stanovený počet, hlasovací lístok bude platiť. Ak však volič zahlasuje za viac kandidátov, ako je možné, hlasovací lístok platný nebude.
Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Tí budú uvedení na jednej strane lístka v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, povolaní a názvu, prípadne skratky politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta. Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň volieb.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie