Peter Handzuš Rôzne

Príhovor k svojim spoluobčanom

Príhovor k spoluobčanom od Pavla Švantnera.

Mám 62 rokov, v meste Poprad žijem 42 rokov, vždy som sa zaujímal o dianie v meste, vyznám sa v komunálnej politike, ale to čo sa deje v súčasnej kampani na primátora mesta nemá obdobu. Noví kandidáti na primátora nám predkladajú svoje volebné programy, ktoré sú len víziami, tézami a ich želaniami a o ktorých už dopredu vieme, že ich autori nedokážu zrealizovať. Sľuby a predsavzatia  ešte neznamenajú ich uvedenie do života. Môžem povedať, že osobne poznám všetkých nových kandidátov na primátora mesta Poprad a nestačím sa čudovať, na čo všetko si trúfajú  na papieri, pretože v ich doterajšom živote nie sú žiadne viditeľné výsledky, žiadne mimoriadne aktívne obdobia, ktoré by dokazovali ich schopnosti. Poprad si zaslúži, aby ho viedol i naďalej profesionálny manažér, ktorý dobre pozná svoje mesto, vie o všetkých jeho nedostatkoch, postupne ich odstraňuje, mesto buduje, vylepšuje a skrášľuje. Kto si pozorne všíma a má oči otvorené, nemôže nevidieť rozmach, ktorý zažil Poprad pod vedením terajšieho primátora Antona Danka.  Žiadne iné mesto na Slovensku – hádam len Bratislava – tak neopeknelo, ako Poprad. Sľuby v jeho volebnom programe boli naplnené v maximálnej miere. Popradčania môžu byť pyšní na rozvoj svojho mesta. Chceme ten rozvoj zastaviť? Môžeme to urobiť, ak zvolíme  iného kandidáta na primátora ako Antona Danka. Bola by to pre Poprad osudná chyba. Mnohé mestá na Slovensku majú obrovské finančné problémy.  Zadlženosť Popradu je niekoľko násobne nižšia ako v ostatných mestách na Slovensku, čo považujem za ďalšie plus v prospech terajšieho primátora, pretože mesto má dobrú pozíciu na ďalší rozvoj. Na súčasnej kampani mi tiež veľmi prekáža nekorektná, pod pásová kritika oponentov. Nedá mi preto pri tejto príležitosti, aby som necitoval jedného z filozofov: „Najväčší kritik je najväčší diletant.“ V komunálnej politike si osobne vážim nezávislých kandidátov, lebo nie sú zaťažení politickou príslušnosťou a väzbami na stranícke tričko. Uprednostňujem tiež  nezávislosť aj v samotnom mestskom zastupiteľstve a to tak, že by poslanecké  kluby nemali existovať podľa straníckej príslušnosti. Tento jav v komunálnej politike považujem za nežiaduci a škodlivý. Myslím si a možno mnohí z Vás, že tí, ktorí chcú uskutočniť zmenu na poste primátora len nechcú akceptovať súčasný pozitívny vývoj v meste. Ich prvoradým záujmom je získanie osobného prospechu, naplnenie svojich  ambícií a ambícií blízkych zo svojho okolia. Želám všetkým Popradčanom,  ktorí pristúpia k volebným urnám, aby svoj hlas odovzdali tým kandidátom, o ktorých sú presvedčení, že sú to tí najschopnejší na zastupovanie  našich záujmov. Každý rozumný človek nezaťažený závisťou má svoj vlastný názor a nedá sa ovplyvniť médiami, osočovaním a kritikou.

Pavel Švantner

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie