Peter Handzuš Samospráva

Primátor Popradu Jozef Švagerko bol online: Na čo všetko odpovedal?

Popradský primátor Jozef Švagerko odpovedal na otázky čitateľov portálu Poprad 24. Do redakcie prišlo viac ako 50 otázok. Primátor za hodinu stihol odpovedať len na niektoré z nich. Nezodpovedané otázky si nechal a my veríme, že odpovede na ne nájdete na našej stránke už čoskoro.

Ilustračný obrázok k článku Primátor Popradu Jozef Švagerko bol online: Na čo všetko odpovedal?
Zdroj: Dnes24.sk
  • Pri kandidatúre ste deklarovali širokú plošnú podporu športov a športových celkov v meste. No nakoniec sa aj tak zviezlo ku klasickemu Dankovskému štýlu, kedy ste podporili myslím 3 športové celky, najväčšie v meste. Ako to teda je s Vaším systémom financovania športu? Ďakujem. Lukáš

Podpora troch športových celkov bola riešením vzniknutej situácie, ktorá mala svoje korene v minulosti. Komisia pri MsZ pripravuje koncepciu financovania športu pre ďalšie obdobie a táto by mala dať priestor pre širšiu podporu športu v meste Poprad.

  • Dobrý deň. Chcel by som vedieť, kedy budú odhrnuté cyklistické chodníky, a či je to vobec v právomoci terajšieho mestského úradu. Ďakujem. Dušan

V zime je cyklochodník vylúčený zo zimnej údržby. Aj na základe viacerých podnetov práve prebieha prieskum možností vyčistenia úseku cyklochodníka vedeného od sídliska JUH cez štátny majetok smerom na Kvetnicu. Podľa zistených skutočností rozhodneme.

  • Chcem sa pána primátora opýtať, či neuvažoval o založení univerzity v Poprade. S pozdravom Jozef

Vznik univerzity je dlhodobý a náročný proces. Našou súčastnou prioritou je samostatná fakulta, ktorá by čo najlepšie dokázala zabezpečiť požiadavky nášho regiónu. V januári prebehlo prvé pracovné stretnutie s rektorom UMB a zástupcami významných firiem, ktorí majú záujem a takúto formu etablovania UMB v Poprade.

  • Vážený pán primátor Švagerko, rád by som dostal odpoveď na otázku – kedy, kde, s akou kapacitou a či sa vôbec bude v Poprade realizovať výstavba poschodového parkoviska. Aj vzhľadom na predpokladaný príchod nových turistov z Talianska, by bolo vhodné, aby sa mestské zastupiteľstvo už seriózne zaoberalo týmto problémom. V Benátkach, Krakowe a inde sú také parkoviská obrovským prínosom pre mesto… Miroslav

Odpoveď má dve roviny: parkovanie pre obyvateľov sídlisk, parkovanie pre návštevníkov mesta. Na sídliskách by mali byť riešením parkovacie domy, o ktorých sa uvažuje už niekoľko rokov a s ktorých situovaním by mala byť nápomocná aj novovytvorená Rada pre priestorové plánovanie. Ďalšie poschodové parkovisko by malo byť určené pre návštevníkov nášho mesta a blízkych športovísk, ktoré by malo byť dostupné z diaľnice.

  • Chcela by som sa opýtať pána primátora, aké riešenie pre prenocovanie a teplé polievky sú v pláne mesta Poprad pre bezdomovcov – alebo myslíte, že stan v areáli bývalých Cestných stavieb Poprad je dobrým a trvalým riešením? Vláda prijala najnovšiu stratégiu rozšírenia ľudských práv – a myslím si, že sa to úzko dotýka aj tejto skupiny občanov, ktorých už takmer všetci odpisujú a stavajú na okraj spoločnosti horšie ako iných spoluobčanov, ktorí nikdy nepracovali…Chcelo by to vyčleniť nejakú sociálnu budovu so sprchami, kuchynkou a núdzovými posteľami. Nie všetci bezdomovci sa nimi stali z vlastnej viny – mnoho z nich exekúciami, nezamestnanosťou, rozvodmi a pod. Ďakujem za odpoveď. Eva

Bezdomovci, ktorí prejavia záujem o pomoc, majú v Poprade k dispozícii Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia s kapacitou 35 osôb (v prípade krízovej intervencie možnosť rozšírenia kapacity o ďalších 15 lôžok), vojenský stan s kapacitou 10 lôžok, ďalší vojenský stan je pripravený v zálohe. Súčasné kapacity tak pokrývajú potreby bezdomovcov, ktorí majú záujem o takúto formu pomoci. V zariadení s kapacitou 35 miest sa nepretržite poskytujú sociálne služby: služby nocľahárne, služby strediska osobnej hygieny a práčovne, denne sa poskytuje jedlo vo forme teplej polievky s chlebom. K dispozícii je šatstvo a nevyhnutná obuv (pochádzajúce zo zbierky), sociálne poradenstvo vychádzajúce z konkrétnej sociálnej situácie, prípadne pomoc pre vybavení iného zariadenia, ale aj intervencia a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov občanov (vybavenie dokladov, dávky v hmotnej núdzi a pod.).

  • Dobrý deň, chcem sa opýtať, či Mesto plánuje zvýšiť kontrolu, resp. sankcie voči majiteľom štvornohých miláčikov-psov, ktorí vôbec nezbierajú ich exkrementy. Bývame vo Veľkej, máme dve malé deti… výkaly su všade, na chodníkoch, cestách, trávnikoch… Psíčkari venčia psov priamo v obytnej zóne a vôbec ich nezaujíma, že vykonávaju potreby dokoncia priamo pred vstupom do domu, či záhrady. Bojím sa o zdravie detí. Plánuje Mesto realizovať nejakú osvetu, informačnú kampaň? Mohla by sa zvýšiť kontrolná činnosť vo Veľkej, konkrétne Oravska ulica? Za odpoveď ďakujem. Jana

Mesto Poprad pripravuje komplexný návrh, ktorý by mal do systému vniesť poriadok a majiteľov psov motivovať k dobrému spolunažívaniu s ostatnou verejnosťou. Súčasťou riešenia sú aj dlhšie spomínané psie parky. O Vašej požiadavke na zvýšenie kontrolnej činnosti vo Veľkej budem informovať MsP.

  • Chcem sa opýtať pána primátora, že kedy vezme lopatu do ruky a pôjde zasypávať horse. Tomáš

Počas minulého týždňa som sa stretol s majiteľmi HORSE, ktorí ma informovali o súčastnej situácii a dali mi ústny prísľub, že definitívne riešenie problému HORSE bude známe najneskôr do konca tohoto roka.

  • Dobrý. Mal by som otázku na pána primátora. Chcel by som sa opýtať, či by nebolo dobré a chlapske sa ospravedlniť občanom PP a všetkým ktorí tam denne dochádzajú za prácou, do škôl, za ABSOLÚTNE NEZVLADNUTÚ situáciu pri tohtoročnej snehovej kalamite!!! To ako vyzeralo CELÉ MESTO aj niekoľko dní po nadielke, to je neakceptovateľné a neprípustné. A to sa tu hráme na nejakú Bránu do Tatier. O mestských častiach nemá zmysel písať, to bola apokalypsa, ale tu neboli ani len odhrnute cesty k nemocnici a podobným organizáciam, čo je nonsens! Tu píšete, že napadlo 40cm snehu, áno napadlo, ale to napadlo skoro všade a ako vodič z povolania vám môžem povedať, že všade sa s tým dokazali ako tak vysporiadať a aspoň tie hlavné uzly a tepny miest boli v top stave. Tu jeden príklad za všetky, cesta od malého kruháča smer Svit, cez celý Zapad. Tam prešiel pluh v piatok keď snežilo a potom na druhý týždeň v stredu, veď je to fraška! Kiež by si čo najviac vodičov súdne vymáhalo náhrady škôd za rozbité nápravy, tlmiče, čapy,…Hanba. Peter

Ďakujeme za názor. Správa mestských komunikácii postupovala v zmysle schváleného operačneho plánu zimnej údržby. Do likvidácie následkov snehovej nádielky boli nasadené aj stroje od externých dodávateľov a po prvý krát v histórii aj pracovníci VPP z okolitých obcí. Každá situácia sa da riešiť rýchlejšie a lepšie, táto skúsenosť poukázala na niektoré nedostatky, ktorých riešenie už v týchto dňoch zapracúvame do návrhu havarijného plánu. Pripomíname, že jednu tretinu ciest v meste Poprad má v správe SÚC PSK. Prebehlo už rokovanie o koordinácii zimnej údržby medzi mestom , SÚC PSK a údržbou diaľnic, s cieľom nastaviť systém tak, aby sa podobná situácia už neopakovala. Aj keď príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Za vzniknuté komplikácie pri odstraňovaní rekordnej snehovej nádielky, aká podľa SHMÚ nemala obdobu v okolitých mestách, sa ospravedlňujem.

  • Ako budete vyhodnocovať úspech linky MHD na letisko, keď propagácia tejto linky chýba ako v palubnom časopise spoločnosti wizz air a nie je ani na homepage webu mesta Poprad a celkovo je slabo prezentovaná. Rozlietajme Poprad / Tatry

Mesto Poprad pripravilo koncept dopravnej obslužnosti letiska. Pripravili sme grafický návrh reklamy, ktorý sme distribuovali. Prioritou je propagácia prostredníctvom MIK, elektronického infopanelu pri AS, facebooku VisitPoprad. S partnermi /KOCR, OOCR, letisko,…./ budeme komunikovať o ďalších možnostiach zlepšenia prezentácie uvedenej autobusovej linky.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie