Webnoviny - Rôzne

Prírastky dravcov v Tatrách ovplyvnilo počasie

Tento rok bol o niečo priaznivejší pre populáciu orla skalného v Tatranskom národnom parku ako rok 2009. Minulý rok bol pre orly mimoriadne nepriaznivý.

Veľmi zlé klimatické podmienky počas znášky a sedenia spôsobili, že v ôsmich evidovaných hniezdach na území Tatranského národného parku orly odchovali v minulom roku len jedno mláďa. Tohto roku v desiatich hniezdach odchovali orly štyri mláďatá. Jeden pár orla vychová za rok len jedno mláďa. Napriek tomu ochranári hovoria o nie veľmi úspešnom roku pre orly skalné v Tatrách.

Podobne je na tom aj populácia orla krikľavého v Tatranskom národnom parku. Ochranári evidujú v pôsobnosti Správy TANAP 19 hniezd orla krikľavého, v ktorých zaznamenali len sedem mláďat. Orol krikľavý má svoje teritórium v podhorí. Na lov využíva rozľahlé extenzívne obhospodarované lúky a pasienky, ale aj plochy s ornou pôdou. Je to sťahovavý vták, ktorý k nám prilieta koncom marca až začiatkom apríla.

Jedným z najdynamickejších dravcov u nás je sokol sťahovavý, ktorý loví výlučne vo vzduchu. Jeho kolmé útoky sa vyznačujú mimoriadnymi rýchlosťami, niekedy až 250 – 300 km/hod. V územnej pôsobnosti Správy TANAP evidujú ochranári 11 párov sokola sťahovavého. V posledných rokoch zaznamenávajú ochranári postupný nárast jeho populácie. Rok 2010 napriek tomu nebol pre tento druh z hľadiska hniezdenia veľmi pozitívny. Z evidovaných hniezd vyletelo len deväť mladých vtákov. Sokol dokáže za rok vychovať aj päť mláďat. „Ak by sme počítali na každé hniezdo v priemere po dve mláďatá, tak by ich malo byť tohto roku až 22, čiže deväť mladých je naozaj málo,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Okrem týchto najznámejších predstaviteľov dravcov hniezdia v národnom parku aj sokol lastovičiar, sokol myšiar, myšiak lesný, jastrab lesný, jastrab krahulec a včelár lesný. Aj u týchto druhov sa na menšom počte vyvedených mláďat ako po minulé roky podpísalo nepriaznivé jarné počasie, ktoré malo vplyv i na početnosť ich koristi, hlavne drobných hlodavcov.

Dravé vtáky sú na vrchole vtáčieho spoločenstva. V priebehu vývoja dosiahli úžasné pohybové a lovecké vlastnosti, ako je rýchly let, bystrý zrak, umenie využívať vzdušné prúdy. Všetky hniezdia len raz do roka. Na vajciach sedí samica, zatiaľ čo samec loví potravu.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie