RADÍME: Obrátiť sa pri vymáhaní pohľadávok na profesionálov je najlepšia cesta

Oneskorené vyplácanie faktúr a neuhradené pohľadávky sú problém, ktorý trápi aj množstvo slovenských spoločností. Firmy by sa v takom prípade mali obrátiť na služby profesionálov.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Obrátiť sa pri vymáhaní pohľadávok na profesionálov je najlepšia cesta
Zdroj: TASR

Uhrádzanie faktúr neskoro alebo úplne nedobytné pohľadávky môžu mať silný bumerangový efekt. Podľa štúdie European Payment Practices 2017 až 23 % zákazníkov na Slovensku platí za tovary a služby s omeškaním a nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok. Čo sa týka Európy celkovo, faktúry sa uhrádzajú neskoro v 19 % prípadov, 3 % neplatia vôbec.

Dôsledkom takéhoto stavu je, že spoločnosti pôsobiace na Slovensku s ročným obratom viac ako 10 miliónov eur čakajú na sumu v priemere 2,3 milióna eur od zákazníkov, ktorí meškajú s platením faktúr. K 400 000 eur sa pre nedobytné pohľadávky spoločnosti nedostanú vôbec.

Zlá platobná disciplína zo strany zákazníkov nie je dôležitá len pre dotknuté spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj pre samotných spotrebiteľov. Takmer každá štvrtá slovenská spoločnosť (24 %) reaguje na oneskorené a neuhradené platby tým, že znižuje počet pracovných miest a zmrazuje prijímanie nových zamestnancov. Zhruba rovnako (26 %) zvyšuje svoje ceny.

Bumerangovému efektu sa dá zabrániť len premysleným manažmentom pohľadávok. Firmy nielen na Slovensku, ale aj všade v Európe môžu vďaka nemu zinkasovať aspoň časť peňazí od svojich dlžníkov. Až 40 % slovenských spoločností si najíma externé firmy, ktoré sa venujú inkasu pohľadávok. Vďaka tomu sa im vráti 6 % ich obratu. Spoločnosti tak získanú likviditu používajú najmä na úhradu vlastných neuhradených faktúr, prípadne investujú do svojho rastu a rozvoja.

„Odporúčam obrátiť sa na profesionálov, ktorí riešia manažment pohľadávok. Vďaka tomu získate do svojho rozpočtu peniaze, ktoré vám patria, a vašej spoločnosti sa tak zníži riziko straty likvidity,“ radí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame