Tlačové správy

Rozhodujete sa kam na strednú? Popradské „bilingválky“ sú výbornou voľbou

Ktorým smerom sa vydať po skončení „zéešky“? Túto otázku si aktuálne kladú žiaci končiacich ročníkov aj ich rodičia. Pre tých, ktorí sa neboja výziev, majú záujem o jazyky, špeciálne o nemčinu, je tu bilingválna slovensko-nemecká sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade.

Ilustračný obrázok k článku Rozhodujete sa kam na strednú? Popradské „bilingválky“ sú výbornou voľbou
5
Galéria

Žiakov na dvojjazyčné štúdium prijímajú na základe prijímacích skúšok, ktoré sú o dva mesiace skôr ako na iných stredných školách. O „bilingválkach“ (ako slovensko-nemeckú sekciu volajú žiaci i učitelia) viac povie zástupkyňa riaditeľa RNDr. Mária Vojtaššáková.

Naša škola je jedinou na Slovensku, kde absolventi okrem slovenského získavajú aj nemecké maturitné vysvedčenie a štátnicové vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1 – C2. Sme dobrou voľbou pre tých, ktorí vo svojom vysokoškolskom vzdelávaní nechcú byť limitovaní jazykovými hranicami.

Štúdium na tejto škole je päťročné. Prvý ročník je zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne až 18 hodín pripadá nemčine a 2 hodiny konverzáciám v tomto jazyku. Pracuje sa v malých, 12 – 13 členných skupinách.

Druhý ročník má tiež svoje špecifikum,“ pokračuje Mária Vojtaššáková. „Začína sa vyučovanie matematiky  a  dejepisu  bilingválne –  teda v nemeckom a slovenskom jazyku. Nemecké predmety i nemecký jazyk vyučujú učitelia z Nemecka. Každá trieda má od tohto ročníka slovenského triedneho učiteľa aj nemeckého tútora. Druháci už tradične organizujú výmenné pobyty s partnerskými školami v Nemecku."

Aký je záver štúdia bilingvalistov?

Vo štvrtom a piatom ročníku pokračuje vyučovanie slovenských a nemeckých predmetov a začína  sa  príprava  na  nemecké  maturitné  skúšky. Štvrtáci v júni absolvujú týždennú prax, tzv. praktikum, v podnikoch s nemeckou účasťou na Slovensku, prípadne vo firmách a inštitúciách v Nemecku. Dá sa povedať, že ide o duálnu formu štúdia, ktorou žiaci spájajú teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, a ich prvé zoznámenie sa s pracovným procesom v oblasti, o ktorú majú záujem. V poslednom ročníku žiaci vykonávajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého jazyka a z dvoch zvolených predmetov, pričom jeden absolvujú v nemeckom a druhý v slovenskom jazyku,“ približuje M. Vojtaššáková.

Popradská slovensko-nemecká bilingválna sekcia prináša netradičné formy vzdelávania. Žiaci každoročne preukazujú svoje vedomosti z prírodovedných predmetov počas Dňa vedy.

Umelecké či žurnalistické schopnosti zas predvádzajú na Dni divadla a Mediálnom dni. Prijatie hlavou štátu v Prezidentskom paláci, návšteva Národnej rady SR, prehliadka rozhlasových a televíznych štúdií RTVS, exkurzia do planetária, sfáranie do bane, divadelné predstavenia v Slovenskom národnom divadle a mnoho ďalších podujatí – aj to sú „bilingválky“.

Rovnako aj úspešná reprezentácia v predmetových olympiádach na národnej a v posledných rokoch aj na medzinárodnej úrovni. Nechýba ani zábava – študenti pravidelne organizujú imatrikuláciu pre nových spolužiakov – prvákov, predvianočný večierok i vlastný študentský ples.

Ako sa stať popradským bilingvalistom?

Cez prijímacie skúšky,“ hovorí zástupkyňa Mária Vojtaššáková. „Tie sú určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Termín je v predstihu pred prijímacími skúškami do ostatných gymnázií. Bodové ohodnotenie na „prijímačkách“ je nastavené tak, že aj žiak, ktorý neovláda nemčinu a úspešne urobí testy zo slovenského jazyka a matematiky, môže byť u nás úspešný. Prihlášku treba podať do 6. marca 2020 a prijímacie skúšky sa konajú 26. marca 2020.

Popradské „bilingválky“ sú výbornou voľbou
5
Galéria

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Gymnázium DT v Poprade

Rýchle správy

Najčítanejšie