Peter Handzuš Rôzne

Samo sa to o5 nespraví!

Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) a Mládežnícky parlament mesta Poprad zorganizovali diskusné fórum „Tolkšou bez kravát“ s kandidátmi na post primátora mesta Poprad.

Stretnutie bolo určené prioritne mladým ľuďom – prvovoličom a uskutočnilo sa v rámci informačno-aktivizačnej kampane pod názvom „Samo sa to o5 nespraví!“ pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. V rámci tohto stretnutia dostali zaregistrovaní kandidáti na post primátora mesta Poprad rovnaký priestor na prezentáciu svojho volebného programu vo vzťahu k mladým ľuďom žijúcim v Poprade. Cieľom kampane je motivovať mladých ľudí – prvovoličov k účasti na komunálnych voľbách 2010 v rámci Prešovského kraja a poskytnúť im informácie o miestnej samospráve. Jednou z prioritných úloh daného projektu je zvýšiť aktívne občianstvo a podporiť spoluúčasť mladých ľudí na miestnom živote aj prostredníctvom efektívneho fungovania mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda.

Samo sa to o5 nespraví!
1
Galéria
pp_1122_o5
4
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie