Sídlisko Nový Poprad: Mesto plánuje odkúpiť 43 bytov v prvej postavenej bytovke

Mestské zastupiteľstvo v Poprade schválilo zámer odkúpiť na sídlisku Nový Poprad 43 bytových jednotiek bežného štandardu v novopostavenom polyfunkčnom dome.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Sídlisko Nový Poprad: Mesto plánuje odkúpiť 43 bytov v prvej postavenej bytovke
Zdroj: Dnes24.sk

„Podmienkou je, aby mesto získalo dotáciu aj úver vo výške 100 percent kúpnej zmluvy, v opačnom prípade sa kúpa nezrealizuje, takže celé riziko je na investorovi,“ informovala po zasadnutí MsZ vedúca oddelenia správy majetku v Poprade Iveta Borňáková.

Spoločnosť TENZONA INVEST, ktorá je investorom projektu, pritom za zámenu 20 nájomných bytov v predmetnej bytovke, získala od mesta do prenájmu pozemky pod ňou. Stavebné povolenie na 1. etapu projektu mesto Poprad vydalo v septembri 2011. V rámci nej by sa mal zrealizovať polyfunkčný dom so 63 bytovými jednotkami a piatimi nájomnými priestormi, vrátane parkoviska a príslušných prípojok inžinierskych sietí, trafostanice, vonkajšieho osvetlenia a sadových úprav.

Investor ponúkol mestu predaj uvedených 43 bytových jednotiek za predpokladu, že samospráva získa 100 percent finančných prostriedkov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stavebník pre tento zámer zabezpečí prepracovanie projektovej dokumentácie a zmenu stavby tak, aby predmetné byty spĺňali podmienky na poskytnutie dotácie na kúpu nájomného bytu podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Byty musia postaviť rýchlo

K dispozícii by malo byť 14 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov a jeden trojizbový byt. Mesto Poprad odkúpi 43 bytových jednotiek iba v prípade, že kúpna cena bude stanovená v súlade so spomínanými zákonmi. Žiadosť o kúpu radnica plánuje predložiť v januári budúceho roka, medzitým chce žiadať o stanovisko Úradu pre verejné obstarávania k predmetnej kúpe.

„Dovtedy, kým mi požiadame o schválenie dotácie a úveru, musí byť k dispozícii kolaudačné rozhodnutie. Aby sa to mohlo všetko zrealizovať úspešne, tak investor musí objekty skolaudovať najneskôr do konca roka, možno ešte o čosi skôr,“ dodala Borňáková.

O nájomné byty je veľký záujem

V súčasnosti popradská radnica eviduje približne 900 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Mesto disponuje viacerými nájomnými bytmi, ktoré má v rôznych lokalitách. Nie je ich však dostatok na to, aby uspokojili dopyt občanov.

Okrem tohto projektu chce miestna samospráva postaviť ďalší bytový dom v Matejovciach. „Odkúpili sme pozemok od ministerstva obrany, zatiaľ sú vypracované projekty na výstavbu, chceme aj v tomto prípade žiadať o dotáciu a úver. Malo by tam vzniknúť 30 bytových jednotiek,“ objasnila Borňáková.

Zdroj: TASR