Skúste si nájsť prácu na radnici: Aké voľné miesta sa dajú zohnať na popradskom magistráte?

Mesto Poprad zverejnilo ponuku na obsadenie pracovných pozícií v rámci mestského úradu. Ak si momentálne hľadáte džob, pozrite si, o aké miesta ide a aké podmienky treba spĺňať.

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Skúste si nájsť prácu na radnici: Aké voľné miesta sa dajú zohnať na popradskom magistráte?
Zdroj: TASR

Mesto Poprad príjme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície odborného referenta alebo referentky na oddelenie dopravy a tiež elektrotechnika-údržbára. Také podmienky musíte spĺňať, ak máte o jedno z daných miest záujem.

„Záujemca o prácu odborného referenta musí mať technické vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v stavebnom či dopravnom odbore, prax v príslušnom odbore, musí mať znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti. Samozrejmosťou je, aby bol bezúhonný, zodpovedný, samostatný, komunikatívny a flexibilný. Mal by ovládať prácu na počítači na pokročilej úrovni a byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B,“ uvádza sa na webovom sídle mesta.

Prihlášku s požadovanými dokladmi, ktorými sú profesijný životopis, kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti a tiež písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do 12.júna do 15.00 hodiny na Mestský úrad.

V prípade pozície elektrotechnika – údržbára musí mať záujemca stredoškolské vzdelanie a odbornú spôsobilosť. Prax v uvedenom odbore je výhodou. Musí byť bezúhonný a musí vlastniť vodičský preukaz skupiny B.

„Uzávierka prihlášok je 19.júna o 15.hodine. Prihláška musí obsahovať overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti, štrukturovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov,“ píše sa ďalej na mestskej stránke.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk