Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  20 °C
Pavol Krupka Kultúra

Slávnostný koncert Popradského detského zboru

V sobotu vystúpil na slávnostnom koncerte Popradský detský zbor. Toto úspešné vokálne teleso si pripomína 35 rokov od svojho založenia. Koncert v preplnenej sále Domu kultúry zároveň zavŕšil XXIX. ročník Popradskej hudobnej jesene.

Za svoju úspešnú existenciu vďačí Popradský detský zbor svojmu zakladateľovi a dlhoročnému zbormajstrovi Jozefovi Búdovi, ktorý mladých spevákov pred troma rokmi navždy opustil. Sobotňajší koncert bol preto venovaný aj jemu.

Na pódium divadelnej sály Domu kultúry sa postavili súčasní členovia zboru, ktorých doplnili hostia z radov členov minulých. Odzneli pôvodné diela i úpravy slovenských piesní či evergreenov. Zakladateľovi zboru speváci venovali pieseň Hallelujah, ale v závere odznela jeho najobľúbenejšia pieseň – moravská ľudová Mikulecká dedina, ktorú sám upravil. Večer moderovala Anna Sámelová, ktorá bola jednou z prvých členiek zboru hneď po jeho založení.

Odchod Jozefa Búdu do „hudobného neba“ zbor pociťuje doteraz. Dlho nemal stáleho dirigenta, nádejou preň je pedagogička domovskej ZUŠ na Štefánikovej ulici Blanka Richnavská. Slávnostný koncert dirigovala rovnako bývalá členka zboru a absolventka VŠMU Katarína Hašková. S prípravným detským zborom vystúpila Eva Karhútová.

//Vypočujte si skladbu W. A. Mozarta Ave verum corpus v podaní Popradského detského zboru, ako zaznela na slávnostnom koncerte 29. októbra 2011: // [code][/code]<ob­ject width=„640“ height=„26“ classid=„clsid:D­27CDB6E-AE6D-11cf-96B8–444553540000“­><param value=„true“ name=„allowfu­llscreen“/><pa­ram value=„always“ name=„allowscrip­taccess“/><pa­ram value=„high“ name=„quality“/><pa­ram value=„true“ name=„cachebus­ting“/><param value=„#000000“ name=„bgcolor“/><pa­ram name=„movie“ value=„http://ww­w.archive.org/flow/flow­player.commer­cial-3.2.1.swf“ /><param value=„config={‚ke­y‘:‚#$aa4baff94a9bdcaf­ce8‘,‚playlis­t‘:[{‚url‘:‚PDZ-Ave_Verum_Cor­pus.mp3‘,‚auto­Play‘:false}],‚clip‘:­{‚autoPlay‘:tru­e,‚baseUrl‘:‚http://w­ww.archive.or­g/download/Po­pradskDetskZbor29­.10.2011-AveVerumCorpus/‘},‚can­vas‘:{‚backgrou­ndColor‘:‚#00000­0‘,‚backgroundGra­dient‘:‚none‘},‚plu­gins‘:{‚audio‘:{‚ur­l‘:‚http://www­.archive.org/flow/flow­player.audio-3.2.1-dev.swf‘},‚con­trols‘:{‚play­list‘:false,‚fu­llscreen‘:fal­se,‚height‘:26,‚bac­kgroundColor‘:‚#00000­0‘,‚autoHide‘:{‚fu­llscreenOnly‘:tru­e},‚scrubberHe­ightRatio‘:0.6,‚ti­meFontSize‘:9,‚mu­te‘:false,‚top‘:0}}­,‚contextMenu‘:[{},‚-‘,‚Flowplayer v3.2.1‘]}“ name=„flashvar­s“/><embed src=„http://w­ww.archive.or­g/flow/flowpla­yer.commercial-3.2.1.swf“ type=„application/x-shockwave-flash“ width=„640“ height=„26“ allowfullscre­en=„true“ allowscriptac­cess=„always“ cachebusting=„true“ bgcolor=„#000000“ quality=„high“ flashvars=„con­fig={‚key‘:‚#$a­a4baff94a9bdcaf­ce8‘,‚playlis­t‘:[{‚url‘:‚PDZ-Ave_Verum_Cor­pus.mp3‘,‚auto­Play‘:false}],‚clip‘:­{‚autoPlay‘:tru­e,‚baseUrl‘:‚http://w­ww.archive.or­g/download/Po­pradskDetskZbor29­.10.2011-AveVerumCorpus/‘},‚can­vas‘:{‚backgrou­ndColor‘:‚#00000­0‘,‚backgroundGra­dient‘:‚none‘},‚plu­gins‘:{‚audio‘:{‚ur­l‘:‚http://www­.archive.org/flow/flow­player.audio-3.2.1-dev.swf‘},‚con­trols‘:{‚play­list‘:false,‚fu­llscreen‘:fal­se,‚height‘:26,‚bac­kgroundColor‘:‚#00000­0‘,‚autoHide‘:{‚fu­llscreenOnly‘:tru­e},‚scrubberHe­ightRatio‘:0.6,‚ti­meFontSize‘:9,‚mu­te‘:false,‚top‘:0}}­,‚contextMenu‘:[{},‚-‘,‚Flowplayer v3.2.1‘]}“> </embed></object>

Slávnostný koncert Popradského detského zboru
1
Galéria
PDZ35
23
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.