Pavol Krupka Kultúra

Slávnostný program nám pripomenul jubileum ZUŠ

Najstaršia popradská umelecká škola oslávila 60 rokov svojho pôsobenia. Tomuto jubileu bol venovaný piatkový slávnostný večer, ktorý sa konal v priestoroch školy i v divadelnej sále Domu kultúry. Okrem bývalých učiteľov a žiakov prišli osadenstvu

Úvodným momentom piatkovej oslavy bolo odhalenie pamätnej tabule zakladateľovi a prvému riaditeľovi školy Františkovi Asherovi. Iniciatíva prišla od jeho bývalého žiaka a známeho slovenského huslistu Quida Hölblinga. Tabuľa, ktorá je umiestnená vo vstupných priestoroch školy, je dielom popradského výtvarníka – akademického sochára Štefana Hudzíka.

V predsieni divadelnej sály Domu kultúry sa potom pred obrazmi, ktoré vytvorili žiaci výtvarného odboru, začali ozývať prvé tóny hudby v podaní hostí z Ústí nad Orlicí. Najväčší potlesk zožala desaťročná huslistka Hanka Jasanská, ktorá ukázala, aké tóny dokáže hudobník vylúdiť, keď hudbou skutočne žije a má aj dobrých pedagógov. V nasledujúcom hlavnom programe, samozrejme, účinkovali predovšetkým žiaci a pedagógovia jubilujúcej školy, vrátane sláčikového orchestra a Popradského detského zboru. Na pódium však vystúpili aj hostia – popradského rodáka a vynikajúceho džezového saxofonistu Miloslava Suchomela na gitare sprevádzal Pavol Bereza.

Za mesto Poprad a v mene jeho primátora prišiel škole zablahoželať viceprimátor Adrián Kromka , ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol jej význam pre kultúrny život mesta a tiež prácu pedagógov v umeleckom vzdelávaní mládeže a dospelých. To bolo počas celej histórie školy korunované nejedným úspechom na domácej i medzinárodnej úrovni. Riaditeľka školy Katarína Kočišová vo svojom príhovore okrem iného vyjadrila poďakovanie nášmu mestu za podporu, s ktorou sa stretáva úsilie všetkých pedagógov pri plnení spoločného cieľa – vnášať lásku k umeniu do sŕdc mladých Popradčanov a vychovať z nich dobrých ľudí.

Niektorí z nich si ako výraz poďakovania za dlhoročné úsilie a výsledky z rúk riaditeľky školy prevzali kyticu. Konkrétne to boli Anna Gordiaková, Ján Plaček, Eva Máliková, Eva Karhútová, Vojtech Klempár a Ina Dunajová. Ocenená bolo aj dlhoročná členka výboru rodičovského združenia Naďa Hriňáková.

Záver jubilejného koncertu bol jeho skutočným vyvrcholením. Monumentálna Vivaldiho Gloria zaznela v podaní miešaného speváckeho zboru a komorného orchestra. Obidve telesá tvoria najmä pedagógovia a starší žiaci školy.

Vivaldiho záver si môžete pozrieť vo videu. Moment slávnostného odhalenia tabule i zábery z jubilejného koncertu si môžete pozrieť v reportážnom zostrihu.

O jubileu popradskej ZUŠ sme písali aj v tomto článku: http://www.poprad24.sk/clanky?… [youtube=width,he­ight][/youtube]<i­frame width=„420“ height=„243“ src=„http://w­ww.youtube.com/em­bed/flYXgbTwOp­w“ frameborder=„0“ allowfullscre­en></iframe>

Slávnostný program nám pripomenul jubileum ZUŠ
1
Galéria
JubileumZUS
41
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie